Het Lokaal Overlegplatform basis-/secundair onderwijs (LOP) probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het om elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio én een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs. Hun onderzoeksopdracht is de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen in beeld te brengen en te ontleden in een omgevingsanalyse.

Het LOP heeft ook een adviesopdracht: zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en evoluties en advies uitbrengen op alle niveaus.

Heb je vragen over inschrijvingen in een school, dan kan je bij het LOP terecht. Het LOP heeft er een bemiddelende rol. In het kader van de doorverwijzing (niet inschrijving) van een leerling treedt de bemiddelingscel in werking en zoekt mee naar de beste oplossing voor de leerling in kwestie.

Deel deze pagina