Lokaal bestuur Hamme kent een gemeentelijke mantelzorgpremie (€ 240,00) toe aan rechthebbende aanvragers. De premie wordt toegekend aan de zorgbehoevende zelf, niet aan de mantelzorger.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet een bewijs kunnen voorleggen van hulpbehoevendheid. Dit kan aan de hand van één van de onderstaande attesten:

  • attest FOD Sociale Zekerheid - categorie 3 (12-14 punten);
  • attest Zorgkas - BEL-score van 30-34 punten;
  • attest Zorgkas - BELRai-Screener (12/30 in totaal of 4,5/12 op ADL/iADL of 3-4/6 op Cognitie).

Er is geen cumul mogelijk met de Vlaamse Zorgverzekering - zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Procedure

De aanvrager dient een aanvraagformulier in te vullen (zie documenten) en deze, samen met het gevraagde attest, te bezorgen aan Team leven en welzijn.

Bedrag

De premie bedraagt € 240,00 of omgerekend € 20,00 per maand.

Deel deze pagina