De gemeente Hamme kent een gemeentelijke mantelzorgpremie (€ 180,00) toe aan rechthebbende aanvragers. De premie wordt toegekend aan de zorgbehoevende zelf, niet aan de mantelzorger.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet een bewijs kunnen voorleggen van hulpbehoevendheid. Dit kan aan de hand van één van de onderstaande attesten:

  • attest FOD Sociale Zekerheid - categorie 3 (12-14 punten)
  • attest Zorgkas - BEL-score van 30-34 punten

Er is geen cumul mogelijk met de Vlaamse Zorgverzekering.

Procedure

De aanvrager dient een aanvraagformulier in te vullen (zie documenten) en deze, samen met het nodige attest, te bezorgen aan de gemeentelijke dienst Welzijn.

Bedrag

De premie bedraagt € 180,00 of omgerekend € 15,00 per maand.

Deel deze pagina