Het Ministerie van onderwijs en vorming heeft enkele maatregelen uitgewerkt om de kosten in het basisonderwijs te beheersen:

  • De basisschool moet zorgen voor een passer, een rekenmachine, kopieën, potloden, schrijfgerief, schriften en schoolboeken. Elke school krijgt daarvoor een budget van 45 euro per leerling en mag deze kosten dus niet meer doorschuiven naar de ouders. Een boekentas, een pennenzak, turnpantoffels en andere persoonlijke schoolspullen dient de ouder nog wel zelf aan te schaffen.
  • Er is een maximumfactuur voor toneelbezoeken, zwembeurten (toegang + vervoer), een abonnement op een verplicht tijdschrift, schoolreizen, ... van € 20,00 voor een kleuter en € 60,00 voor een kind in de lagere school.
  • Voor meerdaagse uitstappen zoals bos- en zeeklassen is er een maximum van € 360,00 per leerling voor de hele lagere schoolloopbaan.  
  • Sommige zaken worden vrijblijvend aangeboden en zijn dus ook voor rekening van de ouders: nieuwjaarsbrieven, drankjes, de kostprijs van toezicht, ... Bij de inschrijving krijgen de ouders hiervan een overzicht van de bijdrageregeling.

Deel deze pagina