De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn:

  • het meerjarenplan
  • aanpassingen van het meerjarenplan
  • de jaarrekening

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt het meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Deel gemeente

Deel OCMW

  • Aanpassing 5
    (Voor de inhoud, zie document aanpassing 5 onder gemeente.)

Deel deze pagina