Als je de exploitatie van een (deel van) een ingedeelde inrichting of activiteit stopzet, moet je dit melden bij de bevoegde overheid. Het meldingsformulier vind je via de link externe websites.

Soms gelden er nog andere stopzettingsverplichtingen, bijvoorbeeld in het geval van de stopzetting van een risico-inrichting (fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden), van een grondwaterwinning, van een landbouwbedrijf, ...

Als je hierover meer wil weten, neem dan contact op met jouw vakorganisatie of met Team milieu en klimaat.

Deel deze pagina