Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. U kunt een Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen).

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot € 15.000,00 voor een prioritaire doelgroep/klanten). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun wonig of appartement verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voor wie?

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie

 • De aanvrager is eigenaar van de woning en is er gedomicilieerd of zal er uiterlijk binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn, of de aanvrager is eigenaar via erfenis of schenking (domicilie is dan niet vereist).
 • Mijn Verbouwlening kan in combinatie met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft. Dit zal blijken uit de analyse door het Energiehuis.

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen vanaf 1 januari 2024).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.990 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.280 euro. Dit bedrag wordt met 4.170 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.
 • Voor meer informatie verwijzen we naar ‘inkomen van eigenaar’(s) , gezinssituatie en 3 inkomenscategorieën’ die vermeld staan onder Mijn VerbouwPremie.
2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor: geen inkomensgrenzen, wel beschikken over een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor.
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur): geen inkomensgrenzen, maximale huurprijs mag niet boven 900 euro liggen. Per aangegane leningschijf van € 15.000,00 moet een maandelijkse huurkorting van € 20,00 verrekend worden.
3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking


Als je een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, kan je sinds september 2022 niet langer een Energielening+ afsluiten bij het Energiehuis. Je kan wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als je op basis van jouw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien je niet in deze woning gaat wonen). Indien de erfenis (datum overlijden) of schenking plaatsvond voor 1 september 2022, zal je wel nog een energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis. 

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).
5. Verenigingen voor mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met € 25.000,00 per appartement. 

Voorwaarden

Jouw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwLening:

 • ze moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
 • je woning of appartement moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
 • Voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 werd aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Procedure

Hoe vraag je de Mijn VerbouwLening aan?

 • tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • Je kan Mijn VerbouwLening enkel nog aanvragen via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster). Via het loket wordt op basis van de postcode je aanvraag bezorgd aan het juiste Energiehuis. Het Energiehuis zal in een volgende fase je dossier onderzoeken en verder behandelen.
 • Voor de aanvraag van een Mijn VerbouwLening door een VME, neem je rechtstreeks contact op met het Energiehuis. Een online aanvraag is hier niet mogelijk.
 • De online aanvraag wordt pas aan het Energiehuis doorgegeven éénmaal je de aanvraag volledig hebt afgewerkt en verzonden hebt.
 • Je moet Mijn VerbouwLening aanvragen voor de start van de werken!

Ben je onvoldoende vertrouwd met het online loket, dan kan je het Woon- en Energieloket of Energiehuis BEA contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.

Een afspraak maken kan telefonisch op 0800 930 30 of via info@vzwbea.be

Je kan ook terecht bij een deskundige van energiehuis BEA tijdens één van de zitdagen in ons Woon- en Energieloket.  Maak een afspraak op nummer 052 47 56 22.

Breng zeker een kopie mee van de volgende zaken:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geparafeerd kredietreglement
 • Attest "bewijs gezinssamenstelling"
 • Kopie van de identiteitskaart(en) recto verso en bankkaart
 • Bewijs eigendomstitel (akte aankoop, schenking, erfenis, kadasterfiche...)
 • 3 laatste loonfiches, pensioenfiches, bewijzen van uitkeringen...
 • Bewijzen van eventuele andere inkomsten (groeipakket, alimentatie)
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting
 • Volledige en gedetailleerde offerte(s) (met vermelding van technische gegevens en isolatiewaarden) van geplande werken
 • Laatste jaarafrekening energieleverancier
 • Enkel voor eigenaar-verhuurder: huurcontract of samenwerkingsovereenkomst (met SVK)

Bedrag

Bedrag en kosten

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • De rentevoet van de Mijnverbouwlening is gelijk aan de wettelijke rentevoet, waarop een korting van 3% wordt toegepast.
 • Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 24 februari 2024 bedraagt de rentevoet 2,75% voor de looptijd van de lening. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet (die momenteel 5,75% bedraagt). In het voorjaar van 2025 zal de rentevoet terug aangepast worden in functie van de wettelijke rentevoet.
 • Bereken voor uw dossier de rente via de rentesimulator(opent in nieuw venster).

Deel deze pagina