De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn vergadert minstens 3 keer per jaar (’s avonds) en zal daarnaast ook thema- of infosessies organiseren.

Deze raad heeft volgende doelstellingen:

  • Het lokaal bestuur adviseren over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn.
  • Het lokaal bestuur via adviezen tot een kwalitatief en integraal beleid stimuleren.
  • De verspreiding van informatie, de permanente vorming en begeleiding van de inwoners en verenigingen van de gemeente.
  • Het overleg en de samenwerking tussen de initiatieven in de sectoren milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn enerzijds en het lokaal bestuur anderzijds bevorderen.
  • Aan de hand van themasessies zal de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn de inwoners en de verschillende verenigingen van de gemeente informatie verstrekken en sensibiliseren over aspecten met betrekking tot milieuhinder en milieuverontreiniging, het behoud en de bescherming van de natuur, het behalen van klimaatdoelstellingen, de duurzame ontwikkeling van de gemeente, het landbouwbeleid en het beleid rond dierenwelzijn. Tijdens deze themasessies is er ruimte voor inspraak rond het behandelde thema.

Deel deze pagina