Een militieattest of stamboekuittreksel is een attest dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Je hebt dit attest soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag. Dit attest zal nog tot eind 2017 af te leveren zijn door het gemeentebestuur. Daarna kan het enkel nog via de Federale overheidsdienst Defensie in Brussel.

Voorwaarden

  • mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976
  • mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet aan de legerdienst onderworpen zijn

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • aan het loket van Team burgerzaken
  • bij het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont (de plaats waar je ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin je 16 werd)

Meebrengen

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Vanaf 1 januari 2018 vraag je het attest aan bij:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 | 1140 Brussel
tel. 02 441 83 28
dghr.hrgan@mil.be

Deel deze pagina