Het doel van Mobitwin, de vroegere Minder Mobielen Centrale (MMC), is mensen (met een beperkt inkomen) vervoeren, die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, om hen op die manier uit hun sociaal isolement halen.

Doelgroep

Meestal gaat het om mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Mobitwin kan geen mensen vervoeren die ernstig ziek of rolstoelgebonden zijn en staat niet in voor dringend (zieken)vervoer. Er is ook een inkomensgrens voor de gebruikers (= maximum tweemaal het leefloon). Dit wordt gecontroleerd op basis van het aanslagbiljet personenbelasting (gezamenlijk belastbaar inkomen).

Procedure

  1. Je maakt je lid van Mobitwin door het betalen van een jaarlijkse lidbijdrage. Daarvoor kan je terecht bij Team leven en welzijn, met het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting (of je identiteitskaart + pin-code).
  2. Ritten worden minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd. Je neemt persoonlijk of telefonisch contact op met Team leven en welzijn en deelt de nodige gegevens (datum, uur van afspraak, plaats van bestemming, reden van vervoer) mee. Wij zorgen voor een chauffeur.
  3. De chauffeurs van Mobitwin zijn vrijwilligers. Je betaalt je rit rechtstreeks aan de chauffeur. Hiervoor krijg je een betaalbewijs (rittenbriefje).

Bedrag

  • jaarlijks lidgeld: € 12,00 voor alleenstaanden, € 18,00 voor koppels
  • tarief per rit: € 0,40/km + € 0,50 administratiekosten per rit (minimum van € 4 per rit)

Mobitwin zoekt vrijwilligers

Mobitwin Hamme is op zoek naar vrijwillige chauffeurs (met eigen wagen) voor het vervoer van oudere, hulpbehoevende mensen naar bestemmingen in Hamme en omstreken. Als vrijwilliger krijg je een kilometervergoeding en een aanvullende autoverzekering. Geïnteresseerd en nog wat tijd vrij? Neem dan contact op met Team leven en welzijn.

Deel deze pagina