Om een slijterij of een drankgelegenheid zoals een café of een restaurant uit te baten heb je soms een moraliteitsattest nodig (vaak volstaat een uittreksel uit het strafregister). Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken. Ook personen die meehelpen bij de uitbating of medezaakvoerders moeten over een dergelijk attest beschikken. Voor een tijdelijke drankgelegenheid is een moraliteitsattest niet nodig.

Opmerking

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

Dit document kan je aanvragen aan het loket van Team burgerzaken.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK)  
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina