Na een lange winter keer je in de lente huiswaarts en ... is je huis verdwenen! Het overkomt huiszwaluwen, oeverzwaluwen en gierzwaluwen zo vaak, dat hun populaties er de laatste 30 jaar drastisch op achteruit gingen. Om daar verandering in te brengen, kan je een subsidie krijgen voor het aanbrengen van nestvoorzieningen (inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten) voor gierzwaluwen.

Voorwaarden

  • Je bent de eigenaar of huurder van het gebouw waar de nesten geplaatst worden.
  • Als je huurder bent, heb je het akkoord van de eigenaar om deze subsidie aan te vragen.
  • Raadpleeg het subsidiereglement voor de specifieke voorwaarden.

Procedure

  • Je kan de subsidie aanvragen via het online aanvraagformulier of per post.
  • De nesten kunnen in kader van de subsidieaanvraag gecontroleerd worden door de gemeente of het Regionaal Landschap Schelde-Durme. In dat geval wordt er telefonisch een afspraak gemaakt.
  • Na de eventuele controle geeft het college opdracht tot uitbetaling van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

€ 50 per nestvoorziening voor gierzwaluwen

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. het aanbrengen van nestvoorziening(en) voor Gierzwaluw, gemeenteraad van 30 mei 2012.

Deel deze pagina