Online aanvragen  >

Wens je een occasionele standplaats in te nemen op vooraf of niet vooraf bepaalde plaatsen op het openbaar domein (buiten de openbare markten) om ambulante activiteiten uit te oefenen, dan dien je dit vooraf aan te vragen bij het lokaal bestuur. Dien jouw aanvraag ten laatste drie weken vooraf in.

Aanvragen voor carnaval worden steeds gebundeld. In de aanloop van het evenement ontvang je van het lokaal bestuur een bericht of je al dan niet een standplaats krijgt toegewezen. 

Je dient steeds de nodige attesten op te geven bij elke aanvraag. 

Je kan een online aanvraag indienen voor het bekomen van een machtiging ambulante handel:

  • op vooraf bepaalde plaatsen
  • op rondtrekkende wijze
  • voor de verkoop bloemen aan de kerkhoven tijdens Allerheiligen
  • tijdens carnaval Hamme, Moerzeke, Kastel op en langs de parcours en feestzones
  • met niet-commercieel karakter op vooraf bepaalde plaatsen

Alle bepalingen kan je terugvinden in het reglement op ambulante handel.

Deel deze pagina