Wanneer je als vereniging met je bestuur beslist om over te stappen naar een vzw of een vzw wenst op te richten zijn er enkele stappen die je moet doorlopen:

Voor de oprichting moet je als vereniging met minstens drie personen zijn die effectief leden zijn en mee de VZW beheren en besturen.

De oprichting moet altijd officieel gemaakt worden en dit moet gebeuren via een akte. Aan deze oprichtingsakte worden de statuten gekoppeld die de basis vormen van de toekomstige VZW. In deze statuten wordt onder andere de structuur van de VZW omschreven en geeft aan belanghebbenden alle info mee over de vereniging.

Na het opstellen van de akte en de statuten moet de gehandtekende versies voorgelegd worden bij de griffie van koophandel van jouw arrondissement. Voor Hamme is dit Dendermonde. Naast de akte en statuten moeten nog heel wat andere stukken voorgelegd worden. Je kan jouw dossier in een papieren versie naar de griffie brengen, opsturen of het online via xxx aangeven.

Na controle of alle stukken aanwezig zijn en de statuten aanvaard zijn door de griffie, wordt je vereniging ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zijn jullie officieel een VZW. Tot slot wordt in het staatsblad gepubliceerd dat jouw vereniging werd omgevormd naar een VZW.

Deel deze pagina