Opvang 's middags

  • Wie 's middags blijft eten op school, betaalt €0,50.
  • Wie thuis gaat eten en voor 13.00 u. op school aankomt, betaalt ook het tarief middagtoezicht.

Voor- en naschoolse opvang

  • Opvang (voorschools) van 7.00 u. tot 8.00 u.
    Vanaf 8.00 u. is er een juf aanwezig op school.
  • Opvang (naschools) van 15.30 u. tot 17.00 u.

Per begonnen half uur betaal je €1,00.

Wens je gebruik te maken van de opvang van jouw kind, dan dien je vooraf het huishoudelijk reglement voor akkoord te ondertekenen.

Deel deze pagina