In het kader van de participatie in het gemeentelijk basisonderwijs werd door het decreet van 2 april 2004, betreffende participatie op school, voorzien in de oprichting van een schoolraad vanaf 1 april 2005. De huidige schoolraad (mandaat 2021-2025) bestaat uit volgende geledingen:

Leerkrachten
  • Els Aelbrecht
  • Kathleen Coppieters
  • Nancy Cox
Ouders
  • Klaartje Quintelier
  • Els Gosselin
Vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap
  • Greta Vemeir
  • Pascale Verschelden
  • Karine De Bleser

De schoolraad brengt advies uit over shoolgerelateerde items.

Deel deze pagina