Elk jaar doet onze school een beroep op ouders, grootouders, … om te zetelen in verschillende raden, om kinderen te vervoeren, om bij te springen tijdens activiteiten en festiviteiten, … We vinden het heel fijn dat zij op een positieve manier betrokken zijn bij de werking van onze school. Volgende zaken zijn alvast verzekerd bij de verschillende schoolactiviteiten:

  • Ouders, grootouders, … mogen kinderen vervoeren. Indien de kinderen betrokken raken bij een ongeval met het voertuig, dan komt de BA-verzekering van het voertuig in eerste instantie tussen, omdat de verzekering BA van het voertuig een wettelijke verzekering is. Pas daarna kan beroep gedaan worden op de schoolverzekering indien dit nodig zou zijn.

    De schade aan het voertuig is eigen schade voor de eigenaar van het voertuig. Indien de eigenaar een omniumverzekering heeft, wordt de schade geregeld via de omnium. De inrichtende macht dient op de hoogte te zijn van de verplaatsingen die gemaakt worden met bepaalde voertuigen naar de activiteiten. Hiertoe zal een register bijgehouden worden door de schooladministratie.

  • Kinderen die een uitstap maken met de fiets, te voet, … samen met de leerkrachten zijn verzekerd via de schoolpolis op voorwaarde dat de inrichtende macht op de hoogte is van de schooluitstap.
  • Een kind dat de school vroeger moet verlaten om bepaalde redenen, kan door de ouders worden afgehaald, maar hierbij dragen de ouders de verantwoordelijkheid. De ouders dienen schriftelijk hun akkoord te geven om alle discussies te vermijden mocht er toch een ongeval gebeuren.

  • De schoolraad is een officieel orgaan dat samengesteld is uit verschillende geledingen. Deze raad valt onder de bestaande schoolverzekering en de leden zijn inzake BA (Burgerlijke aansprakelijkheid) en lichamelijke ongevallen verzekerd bij activiteiten van de schoolraad.

  • De oudergroep bestaat uit vrijwilligers. Indien zij meehelpen aan een activiteit waarvan school en inrichtende macht organisator zijn, dan zijn zij inzake BA verzekerd. Voor lichamelijke ongevallen kunnen zij opgenomen worden in de polis AO van de gemeente, als er op voorhand een naamlijst wordt overgemaakt aan de verzekeringsdienst van de gemeente.

Deel deze pagina