Omdat ...
elk kind uniek is
elk kind andere mogelijkheden heeft
elk kind vertrekt vanuit zijn eigen sociale achtergrond

Is het de taak van de school om ervoor te zorgen:

  • dat elk kind tenminste op school kansen krijgt.
  • dat we open staan voor alle kleuters ongeacht afkomst of nationaliteit.
  • dat we een harmonieuze ontwikkeling nastreven, niet enkel op het cognitieve vlak, maar ook vooral naar welbevinden en betrokkenheid.

We streven ernaar om kleuters met extra zorg zoveel mogelijk in hun vertrouwde klasgroep te begeleiden, omdat ze daarmee het meest vertrouwd zijn. Wie kent de kleuter beter dan zijn eigen juf? Vandaar onze keuze voor kleine klasgroepen.

Het pedagogisch handelen van de leerkracht is een fundamenteel element van zorg. Differentiatie binnen de klasgroep is hierbij een evidentie. Om kleine klasgroepen te bekomen, werken we soms ook met menggroepen, waarbij kleuters van verschillende leeftijden in dezelfde klas zitten.

Onze leerkrachten staan er niet alleen voor ...

  • Ze overleggen met elkaar en met de zorgcoördinator bij het zoeken naar een juiste aanpak.
  • Een gezonde communicatie met ouders kan een extra ondersteuning vormen.
  • Een sterk doorgedreven samenwerking met externe partners (CLB, logo, tolken, …) ondersteunt leerkrachten bij hun werking.
  • De zorgcoördinator reikt hulpmiddelen aan om kleuters verder te brengen in hun ontwikkeling.

Deel deze pagina