Bij de gemeente Hamme kan je als burger terecht voor het ontstoppen van de private riolering. Dit is evenwel een betalende dienstverlening die enkel uitgevoerd wordt tijdens de normale werkuren en conform de mogelijkheden. Zo kunnen we niet altijd onmiddellijk ter plaatse komen en zijn we ook beperkt in de capaciteit van ons materiaal. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade bij het uitvoeren van een ontstopping in het privaat rioleringsstelsel.

De retributie voor een interventie in het privaat gedeelte bedraagt 85 euro voor het eerste uur. Per bijkomend begonnen uur geldt een toeslag van 35 euro. Deze retributie dient steeds betaald te worden door de aanvrager. De aanvrager krijgt hiervoor een factuur toegestuurd en moet dus nooit onmiddellijk cash betalen.

Wanneer de verstopping zich in het openbare gedeelte van de huisaansluiting bevindt, kan er indien noodzakelijk ook een interventie buiten de werkuren uitgevoerd worden. Wanneer het probleem zich inderdaad op het openbaar domein situeert is de interventie uiteraard kosteloos en wordt dit ook meegedeeld aan de aanvrager.

Privaat of openbaar gedeelte?

Het privaat gedeelte is het gedeelte tot en met de huisaansluitput. Deze huisaansluitput bevindt zich dicht in de buurt van de eigendomsgrens m.a.w. in het voetpad of in de voortuin. Het openbaar gedeelte is het gedeelte hierna dat leidt tot de grote openbare riolering.

Eerste vaststelling

Open het deksel van de huisaansluitput.

Is de waterstand laag en zie je de onderzijde van jouw inkomende buis?
Dan bevindt de verstopping zich in het privaat gedeelte.

Komt het waterniveau tot aan het deksel?
Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is de overgang van privaat naar openbaar gedeelte verstopt door o.a. teveel toiletpapier, aangekoekt vet of resten wasmiddelen ofwel bevindt de verstopping zich in het openbaar gedeelte.

Geen huisaansluitputje?

Heb je geen huisaansluitputje dan betekent dit dat jouw huisaansluiting niet conform de gemeentelijke verordening is en dat wij als gemeentediensten geen gratis interventie kunnen uitvoeren, m.a.w. ongeacht de oorzaak van de verstopping zal deze interventie steeds aangerekend worden.

Je bent hierna ook verplicht een huisaansluitputje te laten voorzien. Vanaf 1 september 2017 worden alle nieuwe rioolaansluitingen op het grondgebied van de gemeente geraliseerd door Farys. Aanvragen voor nieuwe aansluitingen kunnen vanaf 1 augustus 2017 via onderstaande link. Je kan hier ook meer informatie verkrijgen over je aanvraag, timing van de werken en wat je zelf moet doen.

Deel deze pagina