De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROSH) coördineert de gemeentelijke initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking.

Via een gemeentelijk subsidiereglement kunnen lokale initiatieven of initiatiefnemers financiële ondersteuning krijgen. Via de GROSH kunnen zij hun ervaringen delen. Jaarlijks organiseren de leden van de GROSH samen een wereldmarkt.

Het lokaal bestuur heeft een ‘Noodfonds’ van waaruit middelen kunnen worden overgemaakt voor specifieke noodsituaties/rampen.

Deel deze pagina