De term openbaarheid van bestuur verwijst naar de regelgevingen die openbare besturen verplichten om op een meer open manier te werken. De burger heeft immers recht op informatie en het bestuur heeft de plicht tot informatieverstrekking. Het bestuursdecreet van 7 december 2018 onderscheidt een actieve en een passieve openbaarheid:

  • De actieve openbaarheid betekent dat elke Vlaamse overheid zoals jouw lokaal bestuur zelf initiatieven dient te nemen om de inwoners duidelijk en objectief in te lichten over haar beleid en dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld via een infokrant, website, brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket. Het publiceren van alle reglementen en verordeningen via de website is zo’n voorbeeld van actieve openbaarheid.

  • De passieve openbaarheid heeft betrekking op het inzagerecht van de burger. Je dient dit schriftelijk aan te vragen via het secretariaat. Met 'schriftelijk' wordt uiteraard ook bv. e-mail bedoeld, of je vult het online formulier in dat je op deze pagina kan terugvinden. Je kan zelfs je aanvraag ter plekke indienen, maar dan moet deze wel ook ter plekke geregistreerd worden.

Hou er rekening mee dat dit niet wil zeggen dat je aanvraag onmiddellijk afgehandeld zal kunnen worden: een lokaal bestuur heeft immers een termijn van minimum 15 dagen om bv. de aangevraagde documenten bij elkaar te sprokkelen.

Je aanvraag moet ook aan enkele minimumvoorwaarden voldoen:

  • Je vermeldt de betrokken aangelegenheid.
  • Indien mogelijk ben je zo specifiek mogelijk (Naar welk document ben je op zoek?).
  • Je vermeldt je naam en je adres.

Deel deze pagina