In België is elke persoon wettelijk gezien een kandidaat-orgaandonor, tenzij er bij leven uitdrukkelijk verzet werd geregistreerd. In de praktijk probeert men echter na te gaan bij de nabestaanden wat de wens van de overledene zou kunnen zijn geweest betreffende orgaandonatie. Nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren. Indien je je expliciet hebt laten registeren als kandidaat-donor, kan dit jouw nabestaanden heel wat verwarring en een emotioneel zware beslissing besparen.

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel bij zijn/haar overlijden en dit laten registreren. Dit kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming. In geval van registratie van een uitdrukkelijke toestemming wordt er geen rekening gehouden met een eventueel verzet van de nabestaanden.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan 6 maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
  • jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Procedure

Je kan een verklaring indienen door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen aan het loket. Je mag ook langskomen met een vooraf ingevulde verklaring. In de verklaring kan je:

  • uitdrukkelijk verklaren je donor te stellen (uitdrukkelijke wilsverklaring)
  • een bestaande uitdrukkelijke wilsverklaring herroepen
  • je verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
  • een bestaande verklaring van verzet herroepen

Team burgerzaken registreert je verklaring of herroeping in de bevolkingsregisters. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. Nadien wordt je verklaring of herroeping naar de FOD Volksgezondheid gestuurd waar ze zal bewaard worden.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID)
  • eventueel de reeds ingevulde verklaring

Regelgeving

Wet van 13/06/1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina