Deze stedenbouwkundige verordening werd vastgesteld door de gemeenteraad van 29 december 2003 en is van kracht sinds 3 april 2004. Dit besluit werd gewijzigd op 10 mei 2007, de wijziging werd van kracht op 11 juli 2007. Sindsdien is er voor het gehele grondgebied Hamme een vergunningsplicht voor het overwelven van baangrachten.

Een stedenbouwkundige vergunning kan slechts afgeleverd worden voor een overwelving van maximum 5 meter breedte en indien deze overwelving strikt noodzakelijk is.

In praktijk is dit meestal een overwelving voor het aanleggen van de oprit bij een nieuwbouw. Daarom vragen wij om, indien mogelijk, de overwelving en de nieuwbouw in één dossier aan te vragen. Op het inplantingsplan dient de overwelving aangeduid te worden en er dienen twee foto's bij het dossier bijgevoegd te worden.

Indien de toestemming tot overwelving toch in een apart dossier aangevraagd wordt, kan je best het aanvraagformulier afhalen op de dienst vergunningen.

Opgelet

  • De overwelving wordt steeds uitgevoerd door de gemeente volgens de richtlijnen van de verordening. Voor de technische aspecten en de uitvoering van de overwelving kan je je wenden tot de uitvoeringsdiensten.
  • Voor het overwelven van een gracht is er tevens een belastingreglement van toepassing. Per lopende meter overwelving dient een bedrag van € 125,00 betaald te worden. Hiervoor dient eveneens een formulier ingevuld te worden, dat kan afgehaald worden op afdeling vergunningen.

Deel deze pagina