Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden, kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone.

Voorwaarden

  • Je scoort minstens 2 punten voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen).
  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%.
  • Jouw gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten.
  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%.
  • Jouw bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
  • Je bent oorlogsinvalide (minstens 50% oorlogsinvaliditeit).

Procedure

Je kunt de parkeerkaart aanvragen bij Team leven en welzijn, (of zelf) via de website van de Directie-generaal 'Personen met een handicap'.

 

Deel deze pagina