Het project

Met kwetsbare jongeren aan de slag gaan om hen hun eigen artistieke talenten te laten ontdekken, dat was het opzet van Plankenkoorts. Deze fietsroute is het resultaat van een sociaal-artistiek project waarbij de kinderen zich stap voor stap ontpopt hebben tot echte kunstenaars.

Hun creaties zijn vereeuwigd op een tiental foto- en tekstpanelen langsheen de blauw-groene boorden van Schelde, Dender en Durme. Cultuur verruimt, bevrijdt, doet dromen. Dit statement was de leidraad om David Bowies slogan luidop te laten klinken: Tomorrow belongs to those who can hear it coming. Van kunstenaars wordt vaak gezegd dat zij anders zijn, anders denken en doen, anders kijken naar de samenleving. Net deze eigenschappen maken van hen de ideale begeleiders voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij het reguliere vrijetijdsaanbod.

Een schare kunstenaars van diverse disciplines waren bereid in het project te stappen samen met de drie lokale centra voor jeugdopbouwwerk: Groep Intro, Habbekrats en Spoor 56. Vertrekkende vanuit de leefwereld van de kinderen werd gewerkt aan hun verbeelding, creativiteit en durf. Verhalen werden uitgewisseld, afspraken genoteerd, keuzes gemaakt, workshops georganiseerd. Beleving en inleving waren het codewoord.

Het geheel werd in goede banen geleid door de vzw ID+Art en het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Zij konden rekenen op de steun van heel wat partners, waaronder het Streekfonds Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde, de lokale politie Dendermonde, de gemeente Hamme, Zonta Dendermonde, Lions Club Dendermonde en Rotary Club Waasmunster-Durmeland.

Route Plankenkoorts

Niet alleen het project, ook de fietsroute werkt verbindend. Dendermonde en Hamme worden gelinkt door een netwerk van fietsknooppunten. De route is opgevat
als een lus die grotendeels het traject van de knooppunten volgt. Waar de route afwijkt, wordt dit duidelijk vermeld in de tekst hieronder en op de kaart hiernaast (rode stippellijnen). De lus kan op éénder welk punt aangevat worden, maar deze beschrijving vertrekt vanaf knooppunt 89 ter hoogte van het Sas in Dendermonde.

89 – 91 – 58 – 61 – 57 – 51 – 69 – 9 – 91

Na knooppunt 91 is het belangrijk dat fietsers de omleiding volgen, aangegeven door De Vlaamse Waterweg. Wanneer je de omleiding volgt ga je ook meteen van 91 naar knooppunt 78. Knooppunt 77 passeer je dus alleen maar via de originele weg.

78 – 90 – 49

Na knooppunt 49 volg je deze route in Hamme: Kaaiplein, links naar Kaaistraat, rechts naar Hoogstraat, links naar Sint-Jansstraat, links naar Baantje, rechtdoor
naar D’Heer Vermeirenswegel, rechts naar De Ring, rechts in Slangstraat. Vanaf hier rij je naar knooppunt 60.

60 – 98 – 95

Na knooppunt 95 volg je deze route in Dendermonde: Vier Septemberlaan, rechts richting Steenweg van Grembergen/Martelarenlaan, rechts de Scheldebrug over naar de Noordlaan, vervolgens aan de lichten rechts. Vervolg je weg verder tot de tweede verkeerslichten (kruising Noordlaan-Donckstraat), steek hier over richting stadscentrum. Vervolgens links richting Gentsesteenweg-Kerkstraat. Neem de tweede straat rechts (Beurzestraat) en blijf rechtdoor rijden. Via de Zwarte Zustersstraat bereik je opnieuw knooppunt 89 aan het Sas.

De Plankenkoorts fietsroute wordt voortdurend uitgebouwd als een kruispunt van wegen dat synoniem staat voor een symbiose van creativiteit en filosofische
vragen op kindermaat. Op geregelde tijdstippen zullen er nieuwe uitdagingen zijn die artistiek worden ingevuld. De resultaten ervan zullen de route aanvullen. De nazorg van dit sociaal-cultureel geëngageerde project blijft een permanente opdracht, zowel voor de organisatoren als voor allen die een HART voor kinderen en kunst hebben.

Brochure

  • De brochure is verkrijgbaar bij Team toerisme.
  • Je kan de route hier downloaden.

Deel deze pagina