Deze wandelroute ontsluit tien poëziepanelen van eigentijdse dichters die de muziek van Bach en de Matthäus Passion in het bijzonder als inspiratie hebben genomen. Men kan zich de vraag stellen wat de reden zou kunnen zijn dat deze barokcomponist ons nog steeds aanspreekt. Philippe Herweghe zegt dat Bach blijft boeien om dezelfde reden als wat Shakespeare betekent voor de literatuur, Rembrandt en Rubens voor de schilderkunst en de Bijbel in het algemeen met mensen doet. De mens blijft op zoek naar goede, waardevolle dingen. Bovendien is Bachs muziek een beetje zoals de films van Chaplin: ze lijken eenvoudig en voor iedereen toegankelijk, terwijl ze uitermate ingenieus gemaakt zijn.  

De tien dichters hebben de passionele worsteling met wat achter de muziek steekt, in woorden uitgedrukt. Bach als begenadigd inspiratiebron om de wereldwijde symbolische betekenis van de passiegebeurtenissen ook in hun literaire beeldtaal een ontroeringskracht te geven. Deze artistieke meditaties onder en voorbij het kruis heropenen de discussie tussen het kruis als gruwel en het kruis als onuitwisbaar liefdesteken, de stervensweg naar bevrijding en hereniging, met centraal de prangende vraag sinds eeuwen: wie was nu eigenlijk die man van die bewuste vrijdagnamiddag? 

Even stilstaan dus bij wat de muziek van Bach en vooral zijn Mattheuspassie zichtbaar maakt en verheft van eeuwenoud lijdensverhaal tot een eigentijdse boodschap van lijden en troost, van kwetsuur en erbarmen ...

Duur

± 2.30 u.

Bedrag

€ 60,00

Praktisch

  • Start: in de voortuin van WZC Meulenbroek
  • Max. aantal deelnemers: 25

Deel deze pagina