De inenting tegen polio of kinderverlamming is in België wettelijk verplicht. Zuigelingen krijgen het gecombineerd vaccin toegediend op de leeftijd van 2, 3, 4 en 13-14 maanden. De inenting kan gebeuren:

  • in een consultatiebureau van Kind en Gezin
  • bij de huisarts
  • bij de kinderarts
  • in het ziekenhuis

In de laatste drie gevallen betaal je een doktersbezoek. Het vaccin zelf is gratis.

Procedure

  • Je ontvangt het blanco polioattest bij de geboorteaangifte.
  • Na de vier inentingen laat je het attest invullen door de arts die vaccineerde. Als je het originele document verliest, mag de arts een polioattest opmaken.
  • Nadien bezorg je het attest of de vaccinatiekaart binnen de 14 dagen aan Team burgerzaken.

Meebrengen

Het door de arts ingevulde en ondertekende vaccinatiebewijs.

Regelgeving

KB van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.

Deel deze pagina