Binnen de perken van de beschikbare kredieten van de goedgekeurde begroting verleent het gemeentebestuur een financiële tegemoetkoming ter bevordering van de sociale en economische integratie van de personen met een handicap die woonachtig zijn in de gemeente Hamme en tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen binnen of buiten de gemeente.

Voorwaarden

  • statuut werknemer met een arbeidshandicap
  • tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaats op 1 januari van het referentiejaar
  • gedomicileerd zijn in Hamme op 1 januari van het referentiejaar

Procedure

De toelagen worden verleend na voorlegging, uiterlijk op 30 juni van het volgend dienstjaar, van een door de beschutte werkplaats ingevuld document waarop per tewerkgestelde persoon met een handicap het aantal uurprestaties en het rijksregisternummer is aangegeven.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt € 0,075 per uur gepresteerd door de persoon met een handicap  in de beschutte werkplaats.

Deel deze pagina