Het lokaal bestuur kent aan ouders of opvoeders van kinderen met een handicap een jaarlijkse vergoeding toe van € 250,00.

Voorwaarden

  • De vergoeding wordt enkel toegekend aan de ouders of opvoeders die thuis de verzorging en opvoeding van de betrokken persoon met beperking op zich nemen.
  • Het kind met een handicap moet minstens 66% gehandicapt verklaard zijn door de FOD Sociale Zekerheid, op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
  • Het kind met een handicap mag op 1 januari van het aanvraagjaar de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt, met uitzondering van 21-plussers die het statuut van de verlengde minderjarigheid bezitten en/of onder bescherming/bewindvoering staan.

Procedure

Het aanvraagformulier dient de aanvrager, samen met de nodige attesten, te bezorgen aan Team leven en welzijn. De aanvrager dient hiervoor zelf jaarlijks in te staan.

Meebrengen

  • attest gezinssamenstelling (toestand op 1 januari van het aanvraagjaar)
  • attest van FOD Sociale Zekerheid of Opgroeien - Kind & Gezin (geldig op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd)
  • kopie van het vonnis (verlengde minderjarigheid) van de Rechtbank van Eerste Aanleg - indien de persoon met een handicap ouder is dan 21 jaar
  • of kopie van beschikking Vredegerecht bewindvoering (nieuwe beschermingsstatuut) - indien de persoon met een handicap ouder is dan 21 jaar

Bedrag

€ 250,00

Deel deze pagina