Het lokaal bestuur kent aan ouders of opvoeders van kinderen met een handicap een jaarlijkse vergoeding toe van €250,00.

Voorwaarden

  • De vergoeding wordt enkel toegekend aan de ouders of opvoeders die thuis de verzorging en opvoeding van de betrokken persoon met beperking op zich nemen.
  • Het kind met een handicap moet minstens 66% gehandicapt verklaard zijn door de FOD Sociale Zaken, op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
  • Het kind met een handicap mag op 1 januari van het aanvraagjaar de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt, met uitzondering van 21-plussers die het statuut van de verlengde minderjarigheid bezitten.

Procedure

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager volledig te worden ingevuld en afgegeven samen met de nodige attesten op de dienst welzijn. De aanvrager dient hiervoor zelf jaarlijks in te staan.

Meebrengen

  • attest gezinssamenstelling (toestand op 1 januari van het aanvraagjaar)
  • attest van FOD Sociale Zaken (geldig op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd)
  • kopie van het vonnis (verlengde minderjarigheid) van de Rechtbank van Eerste Aanleg (indien de persoon met een handicap ouder is dan 21 jaar)

Bedrag

€ 250,00

Deel deze pagina