De vraag naar vernieuwing in de Strijderslaan neemt sedert enkele jaren gevoelig toe. Niet alleen verkeert het huidige wegdek in een slechte staat, ook haar inrichting is niet langer afgestemd op de wensen en noden van de wijk. De rechte baan met gescheiden rijstroken nodigt uit tot snel verkeer en creëert een barrière doorheen de wijk. De parkeerstroken en fietspaden zijn onvoldoende breed met hinder en conflicten tot gevolg. Bovenal is een oud rioolsteldsel aanwezig waarbij het afval- en het hemelwater gemengd worden geloosd op de zuiveringsinstallatie met lozing van vuil water in de Durme. Tijd dus voor een integrale herziening, met inspraak van alle betrokkenen.

Infomoment

De infomarkt van 26 april met betrekkint tot de heraanleg van de Strijderslaan was een groot succes. Wie er niet bij kon zijn, kan de ontwerpplannen, het inrichtingsvoorstel en de visualisaties raadplegen in het overzicht rechts op deze webpagina. We ontvingen zowel tijdens de avond als nadien heel wat nuttige feedback en suggesties. De meeste vragen en opmerkingen zijn binnengekomen over het fietspad.

Het lokaal bestuur ging hierop dieper in tijdens een tweede participatiemoment op dinsdag 5 juli. De presentatie van het studiebureau Sweco kan je hier raadplegen.

Integrale aanpak

Het lokaal bestuur wenst de verblijfsfunctie van de Strijderslaan nieuw leven in te blazen en de connectie tussen de aansluitende wijkdelen te versterken. Een verkeersveilige inrichting van de wegenis met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker staat centraal in dit project. De aanwezige fiets- en schoolroutes verdienen een volwaardige integratie in het ontwerp. Het parkeergebeuren wordt afgestemd op de behoefte, met minimumvereisten dat volwaardige parkeerplaatsen worden gerealiseerd die ook veilig zijn in gebruik.

Een klimaatadaptief ontwerp beantwoordt aan de uitdagingen van morgen. Een ingrijpende ontharding en vergroening van de ruimte zorgt voor verkoeling, beperking van wateroverlast in afwaarts gelegen gebieden en een zuivering van afvalwater. Met gebruik van duurzame materialen, aangepast aan de omgeving, beogen we een verfraaiing van de publieke ruimte. De nieuwe inrichting wordt afgestemd op haar verschillende functies, alsook op reeds lopende projecten zoals de herinrichting van de Tasibel-site en de nieuwe fietsroutes langs de oude trambedding en het Posthoornplein.

Communicatie

Alle info over de heraanleg van de Strijderslaan zal je op deze webpagina kunnen volgen. De webpagina wordt gedurende het hele traject aangevuld met allerhandige nuttige informatie, overzichtsplannen, fasering, ...

Deel deze pagina