Op deze pagina zal je in de toekomst - van zodra er meer informatie beschikbaar is - alle info kunnen raadplegen m.b.t. de ontwerpplannen voor de herinrichting van de Strijderslaan, de fasering, de nieuwsberichten, de eventuele participatietrajecten, ...

Nieuwsbericht van 11 oktober 2021

OPSTART PROJECT STRIJDERSLAAN

Schrik niet als je volgende week plots vreemde individuen zou opmerken in de omgeving van de Strijderslaan. In de week van 18 oktober zal in opdracht van het lokaal bestuur en het studiebureau SWECO een team van landmeters postvatten in de Strijderslaan.

Hun opdracht bestaat erin om de huidige situatie grondig in kaart te brengen, dat als basis zal dienen voor de herinrichting van de Strijderslaan. Hiermee wordt het dossier zichtbaar in gang gezet als uitvoering van het bestuursakkoord.

Deel deze pagina