Een periode waarin uitzonderlijke weersomstandigheden zware schade berokkend hebben aan private goederen van de bevolking, zal op basis van ramingen van de schade en een duidelijke geografische omschrijving, door de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd worden aan de Ministerraad met de vraag tot erkenning van een ramp.    

Slachtoffers (of geteisterden zoals de wet zegt) van een natuurramp kunnen een aanvraag om financiële tussenkomst indienen, vanaf de dag dat in het Staatsblad het Koninklijk Besluit verschenen is, en dat de ramp officieel erkend is en dat de zone omschrijft waar ze gebeurd is.

Nuttige tip

Neem foto's kort nadat de schade is veroorzaakt en eventueel van de evolutie van de schade.

Deel deze pagina