Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Reden van de viering

Je kiest voor een ontvangst op het gemeentehuis

Datum en uur waarop je wenst ontvangen te worden

Je kiest voor een financiële tussenkomst

Adresgegevens 2

OPGELET!
Vooraleer je de financiële tussenkomst ontvangt, dien je de nodige stavingsstukken te bezorgen aan de financiële dienst van de gemeente.