Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg  je dan op dit adres toegestuurd. Daklozen kunnen een referentieadres vragen bij Team leven en welzijn.

Referentieadres voor daklozen

  • Je dient een aanvraag in bij Team leven en welzijn van de gemeente waar  je normaal verblijft. Team leven en welzijn onderzoekt of  je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag.
  • Als je een referentieadres bij Team leven en welzijn krijgt, ga je met de nodige documenten naar de gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van Team leven en welzijn.
  • Je moet je minstens éénmaal per week aanmelden bij Team leven en welzijn om je post op te halen.
  • Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan Team leven en welzijn het referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina