Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg  je dan op dit adres toegestuurd. Daklozen kunnen een referentieadres vragen bij het OCMW.

Referentieadres voor daklozen

  • Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar  je normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of  je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag.
  • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, ga je met de nodige documenten naar de gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.
  • Je moet je minstens éénmaal per week aanmelden bij het OCMW om je post op te halen.
  • Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW het referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina