De gemeenten zijn decretaal verplicht om een register bij te houden van de onbebouwde percelen gelegen in het woongebied zoals bepaald door de uitvoeringsplannen of plannen van aanleg (gewestplan, BPA’s en RUP’s) of binnen een niet vervallen goedgekeurde verkaveling.

Het actualiseren van het register laat toe om de evolutie van de grondvoorraad blijvend op te volgen. De gemeente stelde een taksverordening op om het bebouwen van deze onbebouwde bebouwbare percelen aan te moedigen.

Deel deze pagina