Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Met dit formulier kan je je contactgegevens toevoegen aan het Rijksregister. Op die manier kunnen overheidsinstanties, waaronder je lokaal bestuur, je in de toekomst gemakkelijker en sneller contacteren.

OPGELET! Velden met * zijn verplicht in te vullen!

De door jou opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 d.d. 27/04/2016, van kracht sedert 25/5/2018, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie hierover onze privacyverklaring op de website van het lokaal bestuur van Hamme.