Vanaf 01/06/2021 schakelden we over naar een andere webpagina, u vindt deze informatie hier terug.

Navigeer naar: 2019 - 2020 - 2021.

2021

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Gasmeterstraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:05/01/2021 Bekendmakingsdatum: 11/01/2021
Geldig vanaf: 16/01/2021
50 jaar Wuitensmarsen - reglement wedstrijd Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 28/01/2021 Geldig vanaf: 28/01/2021
Burgemeester Lemmensstraat - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Achterthof - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Sportpleinstraat- aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Tweebruggenplein- aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Roodkruisstraat - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Biezestraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Neerstraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Loystraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Marktplein - tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:23/03/2021 Bekendmakingsdatum:
29/03/2021
Geldig vanaf: 29/03/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Zouavenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Hoogstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Lippeveldwegel Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Baasrodeveerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Koning Albertplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:20/04/2021
Afgifte conformiteitsattesten (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Waterstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer -  Posthoornstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Mandemakerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Academiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
01/06/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Loystraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
05/06/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Vijverstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
05/06/2021
Vanaf juni worden de agenda's en notulen, de besluitenlijsten en de reglementen en verordeningen gepubliceerd op de nieuwe Raadpleegomgeving. Je kan daar terecht om alle informatie terug te vinden..
 

2020

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
BIN - Moerzeke Kastel - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/01/2020 Bekendmakingsdatum: 24/01/2020 Geldig vanaf:29/01/2020
Academie - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:22/01/2020 Bekendmakingsdatum:24/01/2020 Geldig vanaf:29/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Carnaval 2020 - verbod schenken van dranken in glas - politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:22/03/2020
Inzameling en beheer houshoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Gemeentepersoneel- rechtspositieregeling Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
OCMW - personeel -rechtspositieregeling Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door individuen - subsidiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen - subsidiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Gemeentepersoneel - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:25/02/2020 Geldig vanaf:01/03/2020
OCMW-personeel - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:25/02/2020 Geldig vanaf:01/03/2020
Reglement - parkeerplaats - Koerspleinstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020 Bekendmakingsdatum:17/03/2020 Geldig vanaf:22/03/2020
Carnaval centrum - Wuitenscavalcade - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020 Gezien de afgelasting van carnaval centrum, werden deze reglementen niet bekendgemaakt aangezien zij niet van toepassing zijn.
Carnaval centrum - Feestzone en verbranding van de versleten Wuiten College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Carnaval centrum - Kindercarnaval - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Carnaval centrum - Kermis - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Corona - verordening inzake gemeenteraad, OCMW-raad en gemeenteraadscommissies Burgemeester Goedgekeurd op:03/04/2020 Bekendmakingsdatum:06/04/2020  Geldig vanaf:06/04/2020
Corona - verordening inzake college, vast bureau en bijzonder comité Burgemeester Goedgekeurd op:10/04/2020 Bekendmakingsdatum:15/04/2020 Geldig vanaf:13/04/2020
Corona - verordening inzake heropening horecazaken Burgemeester Goedgekeurd op:05/06/2020  Bekendmakingsdatum:08/06/2020  
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad  Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  Geldig vanaf:30/06/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:17/06/2020   Bekendmakingsdatum:25/06/2020   Geldig vanaf:30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke basisscholen Gemeenteraad   Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum: 25/06/2020  Geldig vanaf: 30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad   Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum: 25/06/2020   Geldig vanaf:30/06/2020
Jaarrekening 2019 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Jaarrekening 2019 Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Raad voor maatschappelijk welzijn   Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Corona - verordening inzake horeca en evenementen Burgemeester Goedgekeurd op:09/07/2020 Bekendmakingsdatum:09/07/2020 Geldig vanaf:09/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers Burgemeester Goedgekeurd op:17/07/2020 Bekendmakingsdatum:17/07/2020 Geldig vanaf:17/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers en evenementen Burgemeester Goedgekeurd op:27/07/2020 Bekendmakingsdatum:28/07/2020 Geldig vanaf:28/07/2020
Corona - maatregelen op het grondgebied van Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:27/08/2020 Bekendmakingsdatum:27/08/2020 Geldig vanaf:27/08/2020
Corona - opheffing eerdere burgemeestersbesluiten Burgemeester Goedgekeurd op:03/09/2020 Bekendmakingsdatum:03/09/2020 Geldig vanaf:03/09/2020
Reglement toekenning en gebruik waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  Geldig vanaf:22/09/2020
Sporthal Meulenbroek - reglement van inwendige orde Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Dobbelsteen - schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Ondersteboven - schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 03/09/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 09/07/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 27/08/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:29/09/2020 Bekendmakingsdatum:30/09/2020 Geldig vanaf:01/10/2020
Meulenbroek - fietsstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/09/2020 Bekendmakingsdatum:06/10/2020 Geldig vanaf:11/10/2020
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme  Burgemeester Goedgekeurd op:06/10/2020 Bekendmakingsdatum:06/10/2020 Geldig vanaf:06/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (fysiek) Burgemeester Goedgekeurd op:08/10/2020 Bekendmakingsdatum:13/10/2020  Geldig vanaf:18/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (digitaal) Burgemeester Goedgekeurd op:22/10/2020 Bekendmakingsdatum:23/10/2020 Geldig vanaf:23/10/2020
Coronacrisis - jeugdwerk Burgemeester Goedgekeurd op:25/10/2020  Bekendmakingsdatum:25/10/2020 Geldig vanaf:25/10/2020
Coronacrisis - maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:29/10/2020 Bekendmakingsdatum:29/10/2020 Geldig vanaf:29/10/2020
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -12-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester Goedgekeurd op:29/10/2020 Bekendmakingsdatum:29/10/2020 Geldig vanaf:29/10/2020
Tonnageverbod Bookmolenstraat-N446-Sint-Annastraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:27/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:30/10/2020
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:04/11/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:28/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:04/11/2020
Den Oever - reglement gebruik vervoer Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:28/10/2020  Bekendmakingsdatum:04/11/2020  Geldig vanaf:09/11/2020
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester Goedgekeurd op:16/11/2020 Bekendmakingsdatum:17/11/2020  Geldig vanaf:19/11/2020
Coronacrisis - verbod op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter Burgemeester  Goedgekeurd op:16/11/2020 Bekendmakingsdatum:17/11/2020 Geldig vanaf:17/11/2020
Starterspremie (reglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/11/2020 Bekendmakingsdatum:30/11/2020 Geldig vanaf:01/01/2021

Coronacrisis - maatregelen voor sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen

Burgemeester Goedgekeurd op:30/11/2020 Bekendmakingsdatum:30/11/2020 Geldig vanaf:01/12/2020
Meerjarenplan - aanpassing 3 (2020-2025) Gemeenteraad Goedgekeurd op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  
Meerjarenplanaanpassing 3 - 2020-2025 (vaststelling deel OCMW) Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  


Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:01/01/2021

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Algemene heffing op vrije bedrijven en beroepen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op verwaarlozing

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Gemeentelijke visserijen – huishoudelijk reglement

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:26/12/2020

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:26/12/2020

Coronacrisis - besluit burgemeester 30 november 2020

Gemeenteraad Besluit genomen op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  

Besluitenlijst

College van burgemeester en schepenen Besluiten genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021  
Besluitenlijst Vast bureau Besluiten genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021  
Huishoudelijk reglement College van burgemeester en schepenen Besluit genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021 Geldig vanaf:10/01/2021
Huishoudelijk reglement Vast bureau Besluit genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021 Geldig vanaf:10/01/2021
Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling Gemeenteraad Besluit genomen op:25/11/2020 Bekendmakingsdatum:13/01/2021  

 2019

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Spinnewiel) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/02/2019
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Geemstraat) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/02/2019
Carnaval Kastel - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/03/2019
Reglement voorwaarden exploiteren taxidienst Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/01/2019 Bekendmakingsdatum:19/02/2019 Geldig vanaf:24/02/2019
Politieverordening carnaval centrum: verbod op glazen recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/02/2019 Bekendmakingsdatum:01/03/2019 Geldig vanaf:31/03/2019 t/m 02/04/2019
Politiereglement verkiezingspropaganda Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/02/2019 01/03/2019 Geldig vanaf:06/03/2019
Carnaval centrum - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:27/03/2019 Geldig vanaf:31/03/2019
Carnaval centrum - verbranding van de Wuiten - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:27/03/2019 Geldig vanaf:01/04/2019
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:06 & 07/04/2019
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:10/04/2019
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:10/04/2019
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW-raad

Goedgekeurd op:27/03/2019

Bekendmakingsdatum:05/04/2019 10/04/2019
  AGB HIM

Goedgekeurd op:26/03/2019

Bekendmakingsdatum:22/05/2019  
Academiereglement Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/05/2019 Bekendmakingsdatum:28/05/2019 Geldig vanaf: 02/06/2019
Gemeentelijke sportcentra (retributie) Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/05/2019 Bekendmakingsdatum:28/05/2019 Geldig vanaf: 02/06/2019
Fantasia 2019 - tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:11/06/2019  Bekendmakingsdatum:04/07/2019  Geldig vanaf:06/07/2019
Burgemeester Lemmensstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:11/06/2019 Bekendmakingsdatum:14/06/2019 Geldig vanaf:19/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:26/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martens Ommegangstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:26/06/2019
Reglement op de politie op het verkeer - Spinnerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:Bij opstelling signalisatie
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Buurtinformatienetwerken (BIN) Hamme - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Wuitensmarsen 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Gecoro - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf:19/09/2019
Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019   Geldig vanaf:19/09/2019
Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf:  19/09/2019
Dobbelsteen en Ondersteboven - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf: 19/09/2019
Bibliotheek  -retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf: 10/10/2019
Zomerbraderij - martkreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Flandriencross 2019: verbod op glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:23/10/2019 Bekendmakingsdatum:26/10/2019 Geldig vanaf:17/11/2019
 Snelheidszone Boteraard - intrekking  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:27/11/2019   Bekendmakingsdatum:30/11/2019  Geldig vanaf:05/12/2019
Snelheidszone Damputstraat - aanpassing  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:27/11/2019  Bekendmakingsdatum: 30/11/2019  Geldig vanaf:05/12/2019
Budgetwijziging 2 Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:27/11/2019 Bekendmakingsdatum:30/11/2019  
Budgetwijziging 3 Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/11/2019 Bekendmakingsdatum:30/11/2019  
Kerstmarkt: politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:17/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:20/12/2019
Ronde van Vlaanderen 2020 - politieverordening veiligheid Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:25/12/2019
Bewaren van dieren (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Grondconcessies, columbaria en urnenvelden (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Opgravingen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Verwijderen onrechtmatige aanplakkingen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Plaatsrechten op markten en foren (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Tussenkomsten lokale politie (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Invorderingskosten (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Reclamevoertuigen op de openbare weg (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Weghalen en verwijderen afvalstoffen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Leegstand gebouwen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Betalend parkeren (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Betalend parkeren blauwe zone (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Verwaarlozing panden (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Tweede verblijven (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Vergunningsaanvragen en meldingen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Algemene heffing op gezinnen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Bovenstaand reglement d.d. 18/12/2019 werd vernietigd door het toezicht bij besluit van 14 januari 2020 en werd opnieuw op de gemeenteraad gebracht op 19/02/2020. Aldus linkt het besluit door naar de meest recente versie.
 
Afgifte administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Personenbelasting aanvullende gemeentebelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Openen, verbreden, verlengen en rechttrekken van straten (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Foorinrichtingen op privaat terrein (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Ambtshalve door de gemeente of derden uitgevoerden werken (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Tijdelijke privatisering openbaar domein (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Huis-aan-huisverspreiding drukwerken met handelskarakter (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Drijfkracht en vermogen van motoren (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Overwelven van grachten (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Academieraad - organiek reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
De Zonnebloem - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Begraafplaatsen - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Cultuurraad - organiek reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Besluit - meerjarenplan Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  

Besluit - meerjarenplan deel 1

deel 2 - deel 3

Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan AGB HIM Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  
Besluit - budgetwijziging AGB HIM Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019