Deze pagina wordt manueel bijgehouden en is mogelijks niet altijd up to date. Voor automatische bekendmakingen kan u steeds terecht op de Raadpleegomgeving. Vanaf juni 2021 worden de reglementen op de decretale wijze bekendgemaakt op de Raadpleegomgeving, zodat de relevante data op deze pagina mogelijkergewijs niet meer worden aangevuld.

 

2024

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Tijdelijk reglement op de politie over het wegverkeer - gebiedsdekkende maatregelen College van burgemeester en schepenen 09/01/2024 19/01/2024
Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie Gemeenteraad 24/01/2024 02/02/2024
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen en infrastructuur op gemeentelijk openbaar domein Gemeenteraad 24/01/2024 02/02/2024
Reglement sociaal restaurant en cafetaria De Wuiten Gemeenteraad 24/01/2024 02/02/2024
Reglement seniorenrestaurant en cafetaria zorgsite Meulenbroek Gemeenteraad 24/01/2024 02/02/2024
Reglement voor huwelijksjubilea, viering 100-jarigen en 100-plussers Gemeenteraad 28/02/2024 04/03/2024
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Marktplein Gemeenteraad 28/02/2024 04/03/2024
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - gebiedsdekkende maatregelen Gemeenteraad 28/02/2024 04/03/2024
Ronde van Vlaanderen - tijdelijk reglement veiligheid Gemeenteraad 28/02/2024 04/03/2024
Retributiereglement Herbruikbare Bekers 2024 Gemeenteraad 28/02/2024 04/03/2024
Speelstraten Gemeenteraad 28/02/2024 04/03/2024
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - carnaval Hamme 2024 College van burgemeester en schepenen 05/03/2024 07/03/2024
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Ronde van Vlaanderen College van burgemeester en schepenen 12/03/2024 22/03/2024
Algemeen politiereglement Politiezone Hamme Waasmunster Gemeenteraad 20/03/2024 26/03/2024
Politiereglement verkiezingspropaganda naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen van 09/06/2024 Gemeenteraad 20/03/2024 26/03/2024
Aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie - goedkeuring - besluit Gemeenteraad 20/03/2024 26/03/2024
Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Raad voor maatschappelijk welzijn 20/03/2024 26/03/2024
Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel Gemeenteraad 24/04/2024 15/05/2024
Delegatie retributie occasionele activiteiten Gemeenteraad 24/04/2024 15/05/2024
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Kleinhulst Gemeenteraad 24/04/2024 15/05/2024
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Driegotenkouter Gemeenteraad 24/04/2024 15/05/2024
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - aanpassing - goedkeuring - besluit

Gemeenteraad 24/04/2024 15/05/2024
Aanpassing rechtspositieregeling OCMW-personeel - goedkeuring - besluit 

Raad voor maatschappelijk welzijn 24/04/2024 15/05/2024
Academie Hamme - academiereglement Gemeenteraad 22/05/2024 30/05/2024
Academie Hamme - academiereglement Gemeenteraad 19/06/2024 27/06/2024
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad 19/06/2024 27/06/2024
Deeltijds kunstonderwijs - gemeentelijke academie - actualisering arbeidsreglement Gemeenteraad 19/06/2024 27/06/2024
Reglement op het gebruik van de LED-borden Gemeenteraad 19/06/2024 03/07/2024
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - organisatie Fantasiafestival 2024 College van burgemeester en schepenen 25/06/2024 03/07/2024
       
       
       

 

2023

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Flandriencross 28.01.2023 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:17/01/2023 Bekendmakingsdatum: 25/01/2023  
Carnaval Hamme centrum - tijdelijke politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:25/01/2022 Bekendmakingsdatum: 27/01/2023  
Carnaval Moerzeke-Kastel - tijdelijke politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:25/01/2022 Bekendmakingsdatum: 27/01/2023  

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van herbruikbare bekers door het lokaal bestuur Hamme

Gemeenteraad Goedgekeurd op:25/01/2022 Bekendmakingsdatum: 27/01/2023  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - karnaval Moerzeke-Kastel College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:14/02/2023 Bekendmakingsdatum:16/02/2023  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - carnaval Hamme College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:28/02/2023 Bekendmakingsdatum:08/03/2023  
Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten Gemeenteraad Goedgekeurd op:01/03/2023 Bekendmakingsdatum:08/03/2023  
Reglement registratie en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad Goedgekeurd op:01/03/2023 Bekendmakingsdatum:08/03/2023  

Reglement registratie en belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Gemeenteraad Goedgekeurd op:01/03/2023 Bekendmakingsdatum:08/03/2023  
Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen Gemeenteraad Goedgekeurd op:29/03/2023 Bekendmakingsdatum:05/04/2023  

Reglement op de geldigheidsduur van het conformiteitsattest

Gemeenteraad Goedgekeurd op:29/03/2023 Bekendmakingsdatum:05/04/2023  
Retributiereglement voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Gemeenteraad Goedgekeurd op:29/03/2023 Bekendmakingsdatum:05/04/2023  
Opheffing van het retributiereglement m.b.t. het leveren en plaatsen van urnenzerkjes voor niet-geconcedeerd urnenveld- opheffing Gemeenteraad Goedgekeurd op:29/03/2023 Bekendmakingsdatum:05/04/2023  
Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op columbariumnissen en herdenkingszuilen - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op 26/04/2023 Bekendmakingsdatum 03/05/2023  
Gemeentelijk onderwijs - actualisering arbeidsreglement gemeentelijke academie Hamme - goedkeuring - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op 26/04/2023 Bekendmakingsdatum 03/05/2023  
Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf De Zonnebloem - aanpassingen - goedkeuring - besluit Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Reglement gebruik vervoer Centrum voor Dagverzorging Den Oever - aanpassingen - goedkeuring - besluit Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Gemeentelijk onderwijs - arbeidsreglement GKS Ondersteboven Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – goedkeuring - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Academie Hamme - academiereglement schooljaar 2023-2024 - goedkeuring - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Reglement gemeentelijk openluchtzwembad - goedkeuring - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - aanpassing - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd 24/05/2023 Bekendmakingsdatum 06/06/2023  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Fantasiafestival College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd 20/06/2023 Bekendmakingsdatum: 06/06/2023  
Reglement subsidiëring voor kleine huisdierenopvang Gemeenteraad Goedgekeurd 21/06/2023 Bekendmakingsdatum 29/06/2023  
Retributiereglement GBS De Dobbelsteen en GKS Ondersteboven  Gemeenteraad Goedgekeurd 21/06/2023 Bekendmakingsdatum 29/06/2023  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Weststraat Gemeenteraad Goedgekeurd 21/06/2023 Bekendmakingsdatum 29/06/2023  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - De Ring Gemeenteraad Goedgekeurd 21/06/2023 Bekendmakingsdatum 29/06/2023  

Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Equestrian Cup Moerzeke

College van burgemeester en schepenen 18/07/2023 24/07/2023  

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. een evenement Hooigat 13 en 15-8-2023 - besluit - goedkeuring

College van burgemeester en schepenen 08/08/2023 30/08/2023  
Gemeentepersoneel - validatie fietspolicy Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huur - De Thuisbouwer Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - gebiedsdekkende maatregelen Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Marktplein - goedkeuring - besluit

Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - rotonde Marktplein-Meulenbroekstraat-Roodkruisstraat - goedkeuring - besluit

Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
Nieuwe print/kopie tarieven - Bibliotheekreglement Dijk9 Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
Retributiereglement Dijk92 bib Hamme Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure 2023-2024 Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure 2023-2024 Gemeenteraad 13/09/2023 20/09/2023  
OCMW-personeel en instellingenpersoneel - validatie fietspolicy Raad voor maatschappelijk welzijn 13/09/2023 20/09/2023  
Deontologische code en deontologische commissie raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn 25/10/2023 31/10/2023  
OCMW-personeel en instellingenpersoneel - aanpassing fietspolicy Raad voor maatschappelijk welzijn 25/10/2023 31/10/2023  
Deontologische code en deontologische commissie raad gemeenteraad - goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn 25/10/2023 31/10/2023  
Retributiereglement op het betalend parkeren - aanpassing invorderingsprocedure Gemeenteraad 25/10/2023 31/10/2023  
Retributiereglement voor het parkeren in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren - aanpassing invorderingsprocedure Gemeenteraad 25/10/2023 31/10/2023  
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden - aanpassing Gemeenteraad 25/10/2023 31/10/2023  
Gemeentepersoneel - aanpassing fietspolicy Gemeenteraad 25/10/2023 31/10/2023  

Politieverordening betreffende het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten tijdens de kerstmarkt te Moerzeke

 

Burgemeester 21/11/2023 13/12/2023  

Deconnectiepolicy

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen - besluit

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken -

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Erotische inrichtingen - belastingreglement

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Erotische inrichtingen - uitbatingsreglement

Gemeenteraad 20/12/2023 04/01/2024  

Deconnectiepolicy - goedkeuring - besluit

Raad voor maatschappelijk welzijn 20/12/2023 04/01/2024  

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

2022

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Retributiereglement op het betalend parkeren Gemeenteraad Goedgekeurd op:26/01/2022 Bekendmakingsdatum: 01/02/2022 Geldig vanaf:
01/03/2022
Retributiereglement voor het parkeren in blauwe zones en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren Gemeenteraad Goedgekeurd op:26/01/2022 Bekendmakingsdatum: 01/02/2022 Geldig vanaf:
01/03/2022
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Marktplein - Killestraat - Nieskensweg Gemeenteraad Goedgekeurd op:26/01/2022 Bekendmakingsdatum: 01/02/2022 Geldig vanaf:
zie reglement
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Carnaval Moerzeke-Kastel 27-2-2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022 Geldig vanaf:
zie reglement
Ronde van Vlaanderen Cyclo - interlokale vereniging - bekrachtiging convenant - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022  
Ronde van Vlaanderen 2022 - tijdelijke politieverordening veiligheid - goedkeuring - besluit Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022  
Tijdelijke politieverordening veiligheid carnaval 2022 Moerzeke/ Kastel Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Carnaval Moerzeke-Kastel 27-2-2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 09/03/2022  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Ronde van Vlaanderen - besluit College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:01/03/2022 Bekendmakingsdatum: 15/03/2022  
Politieverordening - organisatie carnaval Hamme 2022 – goedkeuring – besluit Burgemeester Goedgekeurd op:16/03/2022
Coördinatie 24/03/2022.
Bekendmakingsdatum: 16/03/2022.
Bekendmakingsdatum coördinatie 24/03/2022.
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Carnaval Hamme-Centrum 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/03/2022 Bekendmakingsdatum: 24/03/2022  
Kippenproject 2022: goedkeuring tariefreglement College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/03/2022 Bekendmakingsdatum: 24/03/2022  
Raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement - aanpassing - hybride/digitaal vergaderen Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 31/03/2022  
Reglement Hams Menswaardig Inkomen (Hami) Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 31/03/2022  
Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - aanpassing - hybride/digitaal vergaderen Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk onderwijs - arbeidsreglement GKS Ondersteboven Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter Munken - gebruikersreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter Munken - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Marktplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/04/2022 Bekendmakingsdatum: 02/05/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Kleinhulst Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/04/2022 Bekendmakingsdatum: 02/05/2022  
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - aanpassing - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/04/2022 Bekendmakingsdatum: 02/05/2022  
Archief- en bezoekersreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/05/2022 Bekendmakingsdatum: 20/05/2022  
Archief- en bezoekersreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/05/2022 Bekendmakingsdatum: 20/05/2022  
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken   Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/05/2022 Bekendmakingsdatum: 20/05/2022  
Bijzonder Waterverkoopreglement inzake sanering - deel huisaansluitingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Academie Hamme - academiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Lokale economie - reglement starterspremie Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Gemeentelijke feestzaal H@mbiance - gebruikersreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Retributiereglement feestzaal H@mbiance en Ter Munken Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Tijdelijke Politieverordening op het verkeer - Muziekevenement Fantasia Festival - zaterdag 9 juli 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 21/06/2022 Bekendmakingsdatum: 29/06/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Moerzeke dinsdag 6 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 09/08/2022 Bekendmakingsdatum: 11/08/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Hamme maandag 19 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 09/08/2022 Bekendmakingsdatum: 11/08/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Kastel zaterdag 3 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 09/08/2022 Bekendmakingsdatum: 11/08/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Zogge zaterdag 17 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 23/08/2022 Bekendmakingsdatum: 25/08/2022  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - instellen schoolstraat Killestraat-Sint-Baafswijk College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 30/08/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Reglement betreffende de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer in Sint-Baafswijk College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 30/08/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Wuitenmarsen 22, 23 en 24 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 06/09/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Tijdelijk reglement op de politie op het wegverkeer - Eénrichtingsverkeer voor auto's in Vossestraat en deel Vierweegs College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 06/09/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Heirbaan (deel gewestweg) Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
Algemeen politiereglement Politiezone Hamme Waasmunster Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
Ter Munken - retributiereglement - aanpassingen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure 2022-2023  Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure 2022-2023 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
H@mbiance - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op: 26/10/2022 Bekendmakingsdatum: 28/10/2022  
Markten en foren - belasting op plaatsrechten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 26/10/2022 Bekendmakingsdatum: 28/10/2022  
Markten en foren - reglement ambulante handel Gemeenteraad Goedgekeurd op: 26/10/2022 Bekendmakingsdatum: 28/10/2022  
Tijdelijk reglement op de politie op het wegverkeer - Zaterdagmarkt op Marktplein College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 08/11/2022 Bekendmakingsdatum: 13/12/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - straat ZN gekend als 'Boschmansstraatje' Gemeenteraad Goedgekeurd op: 23/11/2022 Bekendmakingsdatum: 13/12/2022  
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Meerjarenplan - aanpassing 5 2020-2025 - vaststelling deel gemeente - aanneming geheel Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme - Hamse Investeringsmaatschappij - meerjarenplanning 2020-2025 - aanpassing 3 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Reglement op de gemeentelijke visserijen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijke academies retributiereglement academiezaal Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijke academies - gebruikersreglement academiezaal Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - aanpassing - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  

2021

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Gasmeterstraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:05/01/2021 Bekendmakingsdatum: 11/01/2021
Geldig vanaf: 16/01/2021
50 jaar Wuitensmarsen - reglement wedstrijd Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 28/01/2021 Geldig vanaf: 28/01/2021
Burgemeester Lemmensstraat - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Achterthof - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Sportpleinstraat- aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Tweebruggenplein- aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Roodkruisstraat - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Biezestraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Neerstraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Loystraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Marktplein - tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:23/03/2021 Bekendmakingsdatum:
29/03/2021
Geldig vanaf: 29/03/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Zouavenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Hoogstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Lippeveldwegel Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Baasrodeveerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Koning Albertplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:20/04/2021
Afgifte conformiteitsattesten (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Waterstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer -  Posthoornstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Mandemakerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Academie Hamme - academiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
01/06/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Loystraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
05/06/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Vijverstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
05/06/2021
Tijdelijke politieverordening - vergaderingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/gemeenteraadscommissies - beperking van openbaarheid Burgemeester Goedgekeurd op:
07/06/2021
Bekendmakingsdatum:
07/06/2021
Datum inwerkingtreding:
07/06/2021
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Parkeerverbod Hamveer-Calvarieberg College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:
08/06/2021
Bekendmakingsdatum:
11/06/2021
Datum inwerkingtreding:
vanaf signalisatie
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Acaciastraat, Veldstraat en Zilverberkstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:
08/06/2021
Bekendmakingsdatum:
11/06/2021
Datum inwerkingtreding:
vanaf signalisatie
Retributiereglement GBS De Dobbelsteen & Ondersteboven Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme/Waasmunster Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
01/07/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Broekstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Pater Vertentenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Landbouwstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Dennenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Populierenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Tijdelijke politieverordening - overlast Tweebruggenplein - beheersende maatregelen naar aanleiding EK voetbal Burgemeester Goedgekeurd op:30/06/20211 Bekendmakingsdatum: 01/07/2021 Datum inwerkingtreding:
02/07/2021
Tijdelijke politieverordening - vergaderingen van de raden en commissies - beperking van openbaarheid Burgemeester Goedgekeurd op:26/08/2021 Bekendmakingsdatum: 27/08/2021 Datum inwerkingtreding:
08/09/2021
Hondenlosloopzones - reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Belasting shishabars Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
01/10/2021
Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Acaciastraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Zilverberkstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Veldstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Broekstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Verbindingstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Kaaiplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Spoorwegstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Vast bureau - huishoudelijk reglement Vast bureau Goedgekeurd op:12/10/2021 Bekendmakingsdatum: 15/10/2021 Datum inwerkingtreding:
20/10/2021
College van burgemeester en schepenen - huishoudelijk reglement College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:12/10/2021 Bekendmakingsdatum: 15/10/2021 Datum inwerkingtreding:
20/10/2021
Opheffing burgemeestersbesluiten van 16 en 30 november 2020 Burgemeester Goedgekeurd op:12/10/2021 Bekendmakingsdatum: 14/10/2021 Datum inwerkingtreding:
14/10/2021
Bibliotheekreglement Dijk92 Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/10/2021 Bekendmakingsdatum: 29/10/2021 Datum inwerkingtreding:
03//11/2021
Belasting shishabars Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/10/2021 Bekendmakingsdatum: 29/10/2021 Datum inwerkingtreding:
01/11/2021
Tijdelijke politieverordening - vergadering raden en commissies - beperking openbaarheid Burgemeester Goedgekeurd op:
15/11/2021
Bekendmakingsdatum: 18/11/2021 Datum inwerkingtreding:
18/11/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Aartstraat - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op:
24/11/2021
Bekendmakingsdatum: 30/11/2021 Datum inwerkingtreding:
05/12/2021
Rechtspositieregeling Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Telewerkpolicy Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Retributiereglement voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Meerjarenplan - aanpassing 4 2020-2025 - vaststelling deel gemeente - aanneming geheel Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Autonoom Gemeentebedrijf - Hamse Investeringsmaatschappij - meerjarenplanning 2020-2025 Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Gemeentelijke visserijen - huishoudelijk reglement  Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Burgemeester Lemmensstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  

Aanpassing rechtspositieregeling OCMW-personeel

Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Aanpassing rechtspositieregeling OCMW-instellingenpersoneel  Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Telewerkpolicy personeel Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 - vaststelling deel OCMW Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  

2020

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
BIN - Moerzeke Kastel - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/01/2020 Bekendmakingsdatum: 24/01/2020 Geldig vanaf:29/01/2020
Academie - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:22/01/2020 Bekendmakingsdatum:24/01/2020 Geldig vanaf:29/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Carnaval 2020 - verbod schenken van dranken in glas - politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:22/03/2020
Inzameling en beheer houshoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Gemeentepersoneel- rechtspositieregeling Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
OCMW - personeel -rechtspositieregeling Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door individuen - subsidiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen - subsidiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Gemeentepersoneel - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:25/02/2020 Geldig vanaf:01/03/2020
OCMW-personeel - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:25/02/2020 Geldig vanaf:01/03/2020
Reglement - parkeerplaats - Koerspleinstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020 Bekendmakingsdatum:17/03/2020 Geldig vanaf:22/03/2020
Carnaval centrum - Wuitenscavalcade - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020 Gezien de afgelasting van carnaval centrum, werden deze reglementen niet bekendgemaakt aangezien zij niet van toepassing zijn.
Carnaval centrum - Feestzone en verbranding van de versleten Wuiten College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Carnaval centrum - Kindercarnaval - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Carnaval centrum - Kermis - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Corona - verordening inzake gemeenteraad, OCMW-raad en gemeenteraadscommissies Burgemeester Goedgekeurd op:03/04/2020 Bekendmakingsdatum:06/04/2020  Geldig vanaf:06/04/2020
Corona - verordening inzake college, vast bureau en bijzonder comité Burgemeester Goedgekeurd op:10/04/2020 Bekendmakingsdatum:15/04/2020 Geldig vanaf:13/04/2020
Corona - verordening inzake heropening horecazaken Burgemeester Goedgekeurd op:05/06/2020  Bekendmakingsdatum:08/06/2020  
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  Geldig vanaf:30/06/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:17/06/2020   Bekendmakingsdatum:25/06/2020   Geldig vanaf:30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke basisscholen Gemeenteraad   Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum: 25/06/2020  Geldig vanaf: 30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - aanpassing - besluit Gemeenteraad   Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum: 25/06/2020   Geldig vanaf:30/06/2020
Jaarrekening 2019 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Jaarrekening 2019 Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Raad voor maatschappelijk welzijn   Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Corona - verordening inzake horeca en evenementen Burgemeester Goedgekeurd op:09/07/2020 Bekendmakingsdatum:09/07/2020 Geldig vanaf:09/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers Burgemeester Goedgekeurd op:17/07/2020 Bekendmakingsdatum:17/07/2020 Geldig vanaf:17/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers en evenementen Burgemeester Goedgekeurd op:27/07/2020 Bekendmakingsdatum:28/07/2020 Geldig vanaf:28/07/2020
Corona - maatregelen op het grondgebied van Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:27/08/2020 Bekendmakingsdatum:27/08/2020 Geldig vanaf:27/08/2020
Corona - opheffing eerdere burgemeestersbesluiten Burgemeester Goedgekeurd op:03/09/2020 Bekendmakingsdatum:03/09/2020 Geldig vanaf:03/09/2020
Reglement toekenning en gebruik waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  Geldig vanaf:22/09/2020
Sporthal Meulenbroek - reglement van inwendige orde Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 03/09/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 09/07/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 27/08/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:29/09/2020 Bekendmakingsdatum:30/09/2020 Geldig vanaf:01/10/2020
Meulenbroek - fietsstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/09/2020 Bekendmakingsdatum:06/10/2020 Geldig vanaf:11/10/2020
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme  Burgemeester Goedgekeurd op:06/10/2020 Bekendmakingsdatum:06/10/2020 Geldig vanaf:06/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (fysiek) Burgemeester Goedgekeurd op:08/10/2020 Bekendmakingsdatum:13/10/2020  Geldig vanaf:18/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (digitaal) Burgemeester Goedgekeurd op:22/10/2020 Bekendmakingsdatum:23/10/2020 Geldig vanaf:23/10/2020
Coronacrisis - jeugdwerk Burgemeester Goedgekeurd op:25/10/2020  Bekendmakingsdatum:25/10/2020 Geldig vanaf:25/10/2020
Coronacrisis - maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:29/10/2020 Bekendmakingsdatum:29/10/2020 Geldig vanaf:29/10/2020
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -12-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester Goedgekeurd op:29/10/2020 Bekendmakingsdatum:29/10/2020 Geldig vanaf:29/10/2020
Tonnageverbod Bookmolenstraat-N446-Sint-Annastraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:27/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:30/10/2020
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:04/11/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:28/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:04/11/2020
Den Oever - reglement gebruik vervoer Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:28/10/2020  Bekendmakingsdatum:04/11/2020  Geldig vanaf:09/11/2020
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester Goedgekeurd op:16/11/2020 Bekendmakingsdatum:17/11/2020  Geldig vanaf:19/11/2020
Coronacrisis - verbod op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter Burgemeester  Goedgekeurd op:16/11/2020 Bekendmakingsdatum:17/11/2020 Geldig vanaf:17/11/2020
Starterspremie (reglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/11/2020 Bekendmakingsdatum:30/11/2020 Geldig vanaf:01/01/2021

Coronacrisis - maatregelen voor sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen

Burgemeester Goedgekeurd op:30/11/2020 Bekendmakingsdatum:30/11/2020 Geldig vanaf:01/12/2020
Meerjarenplan - aanpassing 3 (2020-2025) Gemeenteraad Goedgekeurd op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  
Meerjarenplanaanpassing 3 - 2020-2025 (vaststelling deel OCMW) Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:01/01/2021

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op verwaarlozing

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Gemeentelijke visserijen – huishoudelijk reglement

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:26/12/2020

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:26/12/2020

Coronacrisis - besluit burgemeester 30 november 2020

Gemeenteraad Besluit genomen op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  
Huishoudelijk reglement College van burgemeester en schepenen Besluit genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021 Geldig vanaf:10/01/2021
Huishoudelijk reglement Vast bureau Besluit genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021 Geldig vanaf:10/01/2021
Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling Gemeenteraad Besluit genomen op:25/11/2020 Bekendmakingsdatum:13/01/2021  

 2019

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Spinnewiel) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/02/2019
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Geemstraat) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/02/2019
Carnaval Kastel - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/03/2019
Reglement voorwaarden exploiteren taxidienst Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/01/2019 Bekendmakingsdatum:19/02/2019 Geldig vanaf:24/02/2019
Politieverordening carnaval centrum: verbod op glazen recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/02/2019 Bekendmakingsdatum:01/03/2019 Geldig vanaf:31/03/2019 t/m 02/04/2019
Politiereglement verkiezingspropaganda Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/02/2019 01/03/2019 Geldig vanaf:06/03/2019
Carnaval centrum - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:27/03/2019 Geldig vanaf:31/03/2019
Carnaval centrum - verbranding van de Wuiten - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:27/03/2019 Geldig vanaf:01/04/2019
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:06 & 07/04/2019
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:10/04/2019
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:10/04/2019
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW-raad

Goedgekeurd op:27/03/2019

Bekendmakingsdatum:05/04/2019 10/04/2019
  AGB HIM

Goedgekeurd op:26/03/2019

Bekendmakingsdatum:22/05/2019  
Academie Hamme - academiereglement Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/05/2019 Bekendmakingsdatum:28/05/2019 Geldig vanaf: 02/06/2019
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - aanpassing - besluit Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/05/2019 Bekendmakingsdatum:28/05/2019 Geldig vanaf: 02/06/2019
Fantasia 2019 - tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:11/06/2019  Bekendmakingsdatum:04/07/2019  Geldig vanaf:06/07/2019
Burgemeester Lemmensstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:11/06/2019 Bekendmakingsdatum:14/06/2019 Geldig vanaf:19/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:26/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martens Ommegangstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:26/06/2019
Reglement op de politie op het verkeer - Spinnerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:Bij opstelling signalisatie
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Buurtinformatienetwerken (BIN) Hamme - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Wuitensmarsen 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Gecoro - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf:19/09/2019
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019   Geldig vanaf:19/09/2019
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf:  19/09/2019
Dobbelsteen en Ondersteboven - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf: 19/09/2019
Bibliotheek  -retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf: 10/10/2019
Zomerbraderij - martkreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Flandriencross 2019: verbod op glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:23/10/2019 Bekendmakingsdatum:26/10/2019 Geldig vanaf:17/11/2019
 Snelheidszone Boteraard - intrekking  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:27/11/2019   Bekendmakingsdatum:30/11/2019  Geldig vanaf:05/12/2019
Snelheidszone Damputstraat - aanpassing  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:27/11/2019  Bekendmakingsdatum: 30/11/2019  Geldig vanaf:05/12/2019
Budgetwijziging 2 Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:27/11/2019 Bekendmakingsdatum:30/11/2019  
Budgetwijziging 3 Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/11/2019 Bekendmakingsdatum:30/11/2019  
Kerstmarkt: politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:17/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:20/12/2019
Ronde van Vlaanderen 2020 - politieverordening veiligheid Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:25/12/2019
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Grondconcessies, columbaria en urnenvelden (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Invorderingskosten (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Betalend parkeren (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Betalend parkeren blauwe zone (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Bovenstaand reglement d.d. 18/12/2019 werd vernietigd door het toezicht bij besluit van 14 januari 2020 en werd opnieuw op de gemeenteraad gebracht op 19/02/2020. Aldus linkt het besluit door naar de meest recente versie.
 
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Academieraad - organiek reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
De Zonnebloem - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Begraafplaatsen - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Gemeentelijk onderwijs - arbeidsreglement GKS Ondersteboven Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Cultuurraad - organiek reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Besluit - meerjarenplan Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  

Besluit - meerjarenplan deel 1

deel 2 - deel 3

Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan AGB HIM Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  
Besluit - budgetwijziging AGB HIM Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019