Reglementen en verordeningen, indien nog van toepassing, zijn hier raadpleegbaar. Indien er een nieuwe versie van een reglement werd opgemaakt, wordt u automatisch naar de meest recente versie doorgestuurd.

Een inzage-aanvraag voor besluiten kan gebeuren via het formulier openbaarheid van bestuur. Tegen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. De besluitenlijsten verdwijnen van deze pagina wanneer de toezichtstermijn is afgelopen.

Navigeer naar: 2019.

2020

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
BIN - Moerzeke Kastel - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 22/01/2020 24/01/2020 29/01/2020
Academie - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn 22/01/2020 24/01/2020 29/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad 19/02/2020 24/02/2020 29/02/2020
Carnaval 2020 - verbod schenken van dranken in glas - politieverordening Gemeenteraad 19/02/2020 24/02/2020 22/03/2020
Inzameling en beheer houshoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - politieverordening Gemeenteraad 19/02/2020 24/02/2020 29/02/2020
Gemeentepersoneel- rechtspositieregeling Gemeenteraad 19/02/2020 24/02/2020 29/02/2020
OCMW - personeel -rechtspositieregeling Raad voor maatschappelijk welzijn 19/02/2020 24/02/2020 29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door individuen - subsidiereglement Gemeenteraad 19/02/2020 24/02/2020 29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen - subsidiereglement Gemeenteraad 19/02/2020 24/02/2020 29/02/2020
Gemeentepersoneel - arbeidsreglement Gemeenteraad 19/02/2020 25/02/2020 01/03/2020
OCMW-personeel - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn 19/02/2020 25/02/2020 01/03/2020
Reglement - parkeerplaats - Koerspleinstraat College van burgemeester en schepenen 10/03/2020 17/03/2020 22/03/2020
Carnaval centrum - Wuitenscavalcade - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen 10/03/2020 Gezien de afgelasting van carnaval centrum, werden deze reglementen niet bekendgemaakt aangezien zij niet van toepassing zijn.
Carnaval centrum - Feestzone en verbranding van de versleten Wuiten College van burgemeester en schepenen 10/03/2020
Carnaval centrum - Kindercarnaval - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen 10/03/2020
Carnaval centrum - Kermis - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen 10/03/2020
Corona - verordening inzake gemeenteraad, OCMW-raad en gemeenteraadscommissies Burgemeester 03/04/2020 06/04/2020  06/04/2020
Corona - verordening inzake college, vast bureau en bijzonder comité Burgemeester 10/04/2020 15/04/2020 13/04/202Col0
Corona - verordening inzake heropening horecazaken Burgemeester 05/06/2020  08/06/2020  
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad  17/06/2020  25/06/2020  30/06/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn   17/06/2020   25/06/2020   30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke basisscholen Gemeenteraad   17/06/2020  25/06/2020   30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad   17/06/2020   25/06/2020   30/06/2020
Jaarrekening 2019 Gemeenteraad  17/06/2020  25/06/2020  
Jaarrekening 2019 Raad voor maatschappelijk welzijn  17/06/2020 25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Gemeenteraad  17/06/2020 25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Raad voor maatschappelijk welzijn   17/06/2020  25/06/2020  
Corona - verordening inzake horeca en evenementen Burgemeester 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers Burgemeester 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers en evenementen Burgemeester 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020
Corona - maatregelen op het grondgebied van Hamme Burgemeester 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020
Corona - opheffing eerdere burgemeestersbesluiten Burgemeester 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020
Reglement toekenning en gebruik waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie  Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020  22/09/2020
Sporthal Meulenbroek - reglement van inwendige orde Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020 22/09/2020
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020 22/09/2020
Dobbelsteen - schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020 22/09/2020
Ondersteboven - schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020 22/09/2020
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 03/09/2020 Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 09/07/2020 Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 27/08/2020 Gemeenteraad  09/09/2020 17/09/2020  
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme Burgemeester 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020
Meulenbroek - fietsstraat College van burgemeester en schepenen 22/09/2020 06/10/2020 11/10/2020
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme  Burgemeester 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (fysiek) Burgemeester 08/10/2020 13/10/2020  18/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (digitaal) Burgemeester 22/10/2020 23/10/2020 23/10/2020
Coronacrisis - jeugdwerk Burgemeester 25/10/2020  25/10/2020 25/10/2020
Coronacrisis - maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme Burgemeester 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 20/10/2020 29/10/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 20/10/2020 29/10/2020  
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -12-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020
Tonnageverbod Bookmolenstraat-N446-Sint-Annastraat College van burgemeester en schepenen 27/10/2020 30/10/2020 30/10/2020
Besluitenlijst Gemeenteraad 28/10/2020 30/10/2020  
Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn 28/10/2020 30/10/2020  
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 28/10/2020 30/10/2020 04/11/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn 28/10/2020 30/10/2020 04/11/2020
Den Oever - reglement gebruik vervoer Raad voor maatschappelijk welzijn  28/10/2020  04/11/2020  09/11/2020
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 27/10/2020 04/11/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 27/10/2020 04/11/2020  
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester 16/11/2020 17/11/2020  19/11/2020
Coronacrisis - verbod op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter Burgemeester  16/11/2020  17/11/2020  17/11/2020
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 03/11/2020 18/11/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 03/11/2020 18/11/2020  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 10/11/2020 18/11/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 10/11/2020 18/11/2020  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 17/11/2020 23/11/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 17/11/2020 23/11/2020  

 2019

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Spinnewiel) College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/02/2019
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Geemstraat) College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/02/2019
Carnaval Kastel - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/03/2019
Reglement voorwaarden exploiteren taxidienst Gemeenteraad 30/01/2019 19/02/2019 24/02/2019
Politieverordening carnaval centrum: verbod op glazen recipiënten Gemeenteraad 27/02/2019 01/03/2019 31/03/2019 t/m 02/04/2019
Politiereglement verkiezingspropaganda Gemeenteraad 27/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
Carnaval centrum - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 27/03/2019 31/03/2019
Carnaval centrum - verbranding van de Wuiten - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 27/03/2019 01/04/2019
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 05/04/2019 06 & 07/04/2019
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden Gemeenteraad 27/03/2019 05/04/2019 10/04/2019
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 27/03/2019 05/04/2019 10/04/2019
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW-raad

27/03/2019

05/04/2019 10/04/2019
  AGB HIM

26/03/2019

22/05/2019  
Academiereglement Gemeenteraad  22/05/2019 28/05/2019  02/06/2019
Gemeentelijke sportcentra (retributie) Gemeenteraad  22/05/2019 28/05/2019  02/06/2019
Fantasia 2019 - tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen 11/06/2019  04/07/2019  06/07/2019
Burgemeester Lemmensstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen 11/06/2019 14/06/2019 19/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 26/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martens Ommegangstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 26/06/2019
Reglement op de politie op het verkeer - Spinnerstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 Bij opstelling signalisatie
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Buurtinformatienetwerken (BIN) Hamme - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Wuitensmarsen 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 10/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Gecoro - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019 19/09/2019
Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019   19/09/2019
Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019   19/09/2019
Dobbelsteen en Ondersteboven - retributiereglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Bibliotheek  -retributiereglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  10/10/2019
Zomerbraderij - martkreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Flandriencross 2019: verbod op glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen Gemeenteraad 23/10/2019 26/10/2019 17/11/2019
 Snelheidszone Boteraard - intrekking  Gemeenteraad  27/11/2019   30/11/2019  05/12/2019
Snelheidszone Damputstraat - aanpassing  Gemeenteraad  27/11/2019   30/11/2019  05/12/2019
Budgetwijziging 2 Raad voor maatschappelijk welzijn 27/11/2019 30/11/2019  
Budgetwijziging 3 Gemeenteraad 27/11/2019 30/11/2019  
Kerstmarkt: politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 17/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
Ronde van Vlaanderen 2020 - politieverordening veiligheid Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Bewaren van dieren (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Grondconcessies, columbaria en urnenvelden (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Opgravingen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Verwijderen onrechtmatige aanplakkingen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Plaatsrechten op markten en foren (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Tussenkomsten lokale politie (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Invorderingskosten (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Reclamevoertuigen op de openbare weg (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Weghalen en verwijderen afvalstoffen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Leegstand gebouwen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Betalend parkeren (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Betalend parkeren blauwe zone (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Verwaarlozing panden (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Tweede verblijven (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Vergunningsaanvragen en meldingen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Algemene heffing op gezinnen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Bovenstaand reglement d.d. 18/12/2019 werd vernietigd door het toezicht bij besluit van 14 januari 2020 en werd opnieuw op de gemeenteraad gebracht op 19/02/2020. Aldus linkt het besluit door naar de meest recente versie.
 
Afgifte administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Personenbelasting aanvullende gemeentebelasting Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Openen, verbreden, verlengen en rechttrekken van straten (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Foorinrichtingen op privaat terrein (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Ambtshalve door de gemeente of derden uitgevoerden werken (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Tijdelijke privatisering openbaar domein (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Huis-aan-huisverspreiding drukwerken met handelskarakter (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Drijfkracht en vermogen van motoren (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Overwelven van grachten (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Academieraad - organiek reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
De Zonnebloem - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Begraafplaatsen - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk welzijn 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Cultuurraad - organiek reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Besluit - meerjarenplan Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019  

Besluit - meerjarenplan deel 1

deel 2 - deel 3

Raad voor maatschappelijk welzijn 18/12/2019 20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan AGB HIM 18/12/2019 20/12/2019  
Besluit - budgetwijziging AGB HIM 18/12/2019 20/12/2019