Deze pagina wordt manueel bijgehouden en is mogelijks niet altijd up to date. Voor automatische bekendmakingen kan u steeds terecht op de Raadpleegomgeving.

Navigeer naar: 2019 - 2020 - 2021.

2022

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Retributiereglement op het betalend parkeren Gemeenteraad Goedgekeurd op:26/01/2022 Bekendmakingsdatum: 01/02/2022 Geldig vanaf:
01/03/2022
Retributiereglement voor het parkeren in blauwe zones en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren Gemeenteraad Goedgekeurd op:26/01/2022 Bekendmakingsdatum: 01/02/2022 Geldig vanaf:
01/03/2022
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Marktplein - Killestraat - Nieskensweg Gemeenteraad Goedgekeurd op:26/01/2022 Bekendmakingsdatum: 01/02/2022 Geldig vanaf:
zie reglement
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Carnaval Moerzeke-Kastel 27-2-2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022 Geldig vanaf:
zie reglement
Ronde van Vlaanderen Cyclo - interlokale vereniging - bekrachtiging convenant - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022  
Ronde van Vlaanderen 2022 - tijdelijke politieverordening veiligheid - goedkeuring - besluit Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022  
Tijdelijke politieverordening veiligheid carnaval 2022 Moerzeke/ Kastel Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 03/03/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Carnaval Moerzeke-Kastel 27-2-2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/02/2022 Bekendmakingsdatum: 09/03/2022  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Ronde van Vlaanderen - besluit College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:01/03/2022 Bekendmakingsdatum: 15/03/2022  
Politieverordening - organisatie carnaval Hamme 2022 – goedkeuring – besluit Burgemeester Goedgekeurd op:16/03/2022
Coördinatie 24/03/2022.
Bekendmakingsdatum: 16/03/2022.
Bekendmakingsdatum coördinatie 24/03/2022.
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Carnaval Hamme-Centrum 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/03/2022 Bekendmakingsdatum: 24/03/2022  
Kippenproject 2022: goedkeuring tariefreglement College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/03/2022 Bekendmakingsdatum: 24/03/2022  
Raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement - aanpassing - hybride/digitaal vergaderen Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 31/03/2022  
Reglement Hams Menswaardig Inkomen (Hami) Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 31/03/2022  
Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - aanpassing - hybride/digitaal vergaderen Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk onderwijs - actualisering arbeidsreglement GBS De Dobbelsteen Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk onderwijs - actualisering arbeidsreglement GKS Ondersteboven Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter Munken - gebruikersreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter Munken - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/03/2022 Bekendmakingsdatum: 08/04/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Marktplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/04/2022 Bekendmakingsdatum: 02/05/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Kleinhulst Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/04/2022 Bekendmakingsdatum: 02/05/2022  
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/04/2022 Bekendmakingsdatum: 02/05/2022  
Archief- en bezoekersreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/05/2022 Bekendmakingsdatum: 20/05/2022  
Archief- en bezoekersreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/05/2022 Bekendmakingsdatum: 20/05/2022  
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken - aanpassing in kader van archiefreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/05/2022 Bekendmakingsdatum: 20/05/2022  
Bijzonder Waterverkoopreglement inzake sanering - deel huisaansluitingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Academie Hamme - academiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Lokale economie - reglement starterspremie Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Gemeentelijke feestzaal H@mbiance - gebruikersreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Retributiereglement feestzaal H@mbiance en Ter Munken Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/06/2022 Bekendmakingsdatum: 22/06/2022  
Tijdelijke Politieverordening op het verkeer - Muziekevenement Fantasia Festival - zaterdag 9 juli 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 21/06/2022 Bekendmakingsdatum: 29/06/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Moerzeke dinsdag 6 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 09/08/2022 Bekendmakingsdatum: 11/08/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Hamme maandag 19 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 09/08/2022 Bekendmakingsdatum: 11/08/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Kastel zaterdag 3 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 09/08/2022 Bekendmakingsdatum: 11/08/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Jaarmarkt Zogge zaterdag 17 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 23/08/2022 Bekendmakingsdatum: 25/08/2022  
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - instellen schoolstraat Killestraat-Sint-Baafswijk College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 30/08/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Reglement betreffende de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer in Sint-Baafswijk College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 30/08/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Tijdelijke politieverordening op het verkeer - Wuitenmarsen 22, 23 en 24 september 2022 College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 06/09/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Tijdelijk reglement op de politie op het wegverkeer - Eénrichtingsverkeer voor auto's in Vossestraat en deel Vierweegs College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 06/09/2022 Bekendmakingsdatum: 08/09/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Heirbaan (deel gewestweg) Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
Algemeen politiereglement Politiezone Hamme Waasmunster Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
Ter Munken - retributiereglement - aanpassingen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure 2022-2023  Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure 2022-2023 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/09/2022 Bekendmakingsdatum: 20/09/2022  
H@mbiance - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op: 26/10/2022 Bekendmakingsdatum: 28/10/2022  
Markten en foren - belasting op plaatsrechten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 26/10/2022 Bekendmakingsdatum: 28/10/2022  
Markten en foren - reglement ambulante handel Gemeenteraad Goedgekeurd op: 26/10/2022 Bekendmakingsdatum: 28/10/2022  
Tijdelijk reglement op de politie op het wegverkeer - Zaterdagmarkt op Marktplein College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op: 08/11/2022 Bekendmakingsdatum: 13/12/2022  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - straat ZN gekend als 'Boschmansstraatje' Gemeenteraad Goedgekeurd op: 23/11/2022 Bekendmakingsdatum: 13/12/2022  
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – verlenging vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Meerjarenplan - aanpassing 5 2020-2025 - vaststelling deel gemeente - aanneming geheel Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme - Hamse Investeringsmaatschappij - meerjarenplanning 2020-2025 - aanpassing 3 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Reglement op de gemeentelijke visserijen Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijke academies retributiereglement academiezaal Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Gemeentelijke academies - gebruikersreglement academiezaal Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad Goedgekeurd op: 14/12/2022 Bekendmakingsdatum: 19/12/2022  

 

2021

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Gasmeterstraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:05/01/2021 Bekendmakingsdatum: 11/01/2021
Geldig vanaf: 16/01/2021
50 jaar Wuitensmarsen - reglement wedstrijd Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 28/01/2021 Geldig vanaf: 28/01/2021
Burgemeester Lemmensstraat - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Achterthof - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Sportpleinstraat- aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Tweebruggenplein- aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Roodkruisstraat - aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/01/2021 Bekendmakingsdatum: 01/02/2021 Geldig vanaf: 01/02/2021
Biezestraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Neerstraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Loystraat - aanvullend reglemend betreffende de politie over het wegverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/02/2021 Bekendmakingsdatum: 01/03/2021 Geldig vanaf: 06/03/2021
Marktplein - tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:23/03/2021 Bekendmakingsdatum:
29/03/2021
Geldig vanaf: 29/03/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Zouavenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Hoogstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Lippeveldwegel Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Baasrodeveerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Koning Albertplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:20/04/2021
Afgifte conformiteitsattesten (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:31/03/2021 Bekendmakingsdatum:
14/04/2021
Geldig vanaf:19/04/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Waterstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer -  Posthoornstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer - Mandemakerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/04/2021 Bekendmakingsdatum:
03/05/2021
Geldig vanaf:08/05/2021
Academiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
01/06/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Loystraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
05/06/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Vijverstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
26/05/2021
Bekendmakingsdatum:
31/05/2021
Datum inwerkingtreding:
05/06/2021
Tijdelijke politieverordening - vergaderingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/gemeenteraadscommissies - beperking van openbaarheid Burgemeester Goedgekeurd op:
07/06/2021
Bekendmakingsdatum:
07/06/2021
Datum inwerkingtreding:
07/06/2021
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Parkeerverbod Hamveer-Calvarieberg College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:
08/06/2021
Bekendmakingsdatum:
11/06/2021
Datum inwerkingtreding:
vanaf signalisatie
Tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Acaciastraat, Veldstraat en Zilverberkstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:
08/06/2021
Bekendmakingsdatum:
11/06/2021
Datum inwerkingtreding:
vanaf signalisatie
Retributiereglement GBS De Dobbelsteen & Ondersteboven Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme/Waasmunster Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
01/07/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Broekstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Pater Vertentenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Landbouwstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Dennenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Populierenstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
16/06/2021
Bekendmakingsdatum:
21/06/2021
Datum inwerkingtreding:
26/06/2021
Tijdelijke politieverordening - overlast Tweebruggenplein - beheersende maatregelen naar aanleiding EK voetbal Burgemeester Goedgekeurd op:30/06/20211 Bekendmakingsdatum: 01/07/2021 Datum inwerkingtreding:
02/07/2021
Tijdelijke politieverordening - vergaderingen van de raden en commissies - beperking van openbaarheid Burgemeester Goedgekeurd op:26/08/2021 Bekendmakingsdatum: 27/08/2021 Datum inwerkingtreding:
08/09/2021
Hondenlosloopzones - reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Belasting shishabars Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
01/10/2021
Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Acaciastraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Zilverberkstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Veldstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Broekstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Verbindingstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Kaaiplein Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Spoorwegstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:15/09/2021 Bekendmakingsdatum: 22/09/2021 Datum inwerkingtreding:
27/09/2021
Vast bureau - huishoudelijk reglement Vast bureau Goedgekeurd op:12/10/2021 Bekendmakingsdatum: 15/10/2021 Datum inwerkingtreding:
20/10/2021
College van burgemeester en schepenen - huishoudelijk reglement College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:12/10/2021 Bekendmakingsdatum: 15/10/2021 Datum inwerkingtreding:
20/10/2021
Opheffing burgemeestersbesluiten van 16 en 30 november 2020 Burgemeester Goedgekeurd op:12/10/2021 Bekendmakingsdatum: 14/10/2021 Datum inwerkingtreding:
14/10/2021
Bibliotheekreglement Dijk92 Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/10/2021 Bekendmakingsdatum: 29/10/2021 Datum inwerkingtreding:
03//11/2021
Belasting shishabars Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/10/2021 Bekendmakingsdatum: 29/10/2021 Datum inwerkingtreding:
01/11/2021
Tijdelijke politieverordening - vergadering raden en commissies - beperking openbaarheid Burgemeester Goedgekeurd op:
15/11/2021
Bekendmakingsdatum: 18/11/2021 Datum inwerkingtreding:
18/11/2021
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Aartstraat - besluit Gemeenteraad Goedgekeurd op:
24/11/2021
Bekendmakingsdatum: 30/11/2021 Datum inwerkingtreding:
05/12/2021
Rechtspositieregeling Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Telewerkpolicy Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Retributiereglement voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Meerjarenplan - aanpassing 4 2020-2025 - vaststelling deel gemeente - aanneming geheel Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Autonoom Gemeentebedrijf - Hamse Investeringsmaatschappij - meerjarenplanning 2020-2025 Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Gemeentelijke visserijen - huishoudelijk reglement  Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Burgemeester Lemmensstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  

Aanpassing rechtspositieregeling OCMW-personeel

Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Aanpassing rechtspositieregeling OCMW-instellingenpersoneel  Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Telewerkpolicy personeel Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  
Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 - vaststelling deel OCMW Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:
15/12/2021
Bekendmakingsdatum:  

2020

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
BIN - Moerzeke Kastel - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/01/2020 Bekendmakingsdatum: 24/01/2020 Geldig vanaf:29/01/2020
Academie - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:22/01/2020 Bekendmakingsdatum:24/01/2020 Geldig vanaf:29/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Carnaval 2020 - verbod schenken van dranken in glas - politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:22/03/2020
Inzameling en beheer houshoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - politieverordening Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Gemeentepersoneel- rechtspositieregeling Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
OCMW - personeel -rechtspositieregeling Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door individuen - subsidiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen - subsidiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:24/02/2020 Geldig vanaf:29/02/2020
Gemeentepersoneel - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:25/02/2020 Geldig vanaf:01/03/2020
OCMW-personeel - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:19/02/2020 Bekendmakingsdatum:25/02/2020 Geldig vanaf:01/03/2020
Reglement - parkeerplaats - Koerspleinstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020 Bekendmakingsdatum:17/03/2020 Geldig vanaf:22/03/2020
Carnaval centrum - Wuitenscavalcade - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020 Gezien de afgelasting van carnaval centrum, werden deze reglementen niet bekendgemaakt aangezien zij niet van toepassing zijn.
Carnaval centrum - Feestzone en verbranding van de versleten Wuiten College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Carnaval centrum - Kindercarnaval - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Carnaval centrum - Kermis - Tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/03/2020
Corona - verordening inzake gemeenteraad, OCMW-raad en gemeenteraadscommissies Burgemeester Goedgekeurd op:03/04/2020 Bekendmakingsdatum:06/04/2020  Geldig vanaf:06/04/2020
Corona - verordening inzake college, vast bureau en bijzonder comité Burgemeester Goedgekeurd op:10/04/2020 Bekendmakingsdatum:15/04/2020 Geldig vanaf:13/04/2020
Corona - verordening inzake heropening horecazaken Burgemeester Goedgekeurd op:05/06/2020  Bekendmakingsdatum:08/06/2020  
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  Geldig vanaf:30/06/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:17/06/2020   Bekendmakingsdatum:25/06/2020   Geldig vanaf:30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke basisscholen Gemeenteraad   Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum: 25/06/2020  Geldig vanaf: 30/06/2020
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad   Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum: 25/06/2020   Geldig vanaf:30/06/2020
Jaarrekening 2019 Gemeenteraad Goedgekeurd op: 17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Jaarrekening 2019 Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:17/06/2020 Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 Raad voor maatschappelijk welzijn   Goedgekeurd op:17/06/2020  Bekendmakingsdatum:25/06/2020  
Corona - verordening inzake horeca en evenementen Burgemeester Goedgekeurd op:09/07/2020 Bekendmakingsdatum:09/07/2020 Geldig vanaf:09/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers Burgemeester Goedgekeurd op:17/07/2020 Bekendmakingsdatum:17/07/2020 Geldig vanaf:17/07/2020
Corona - verordening inzake mondmaskers en evenementen Burgemeester Goedgekeurd op:27/07/2020 Bekendmakingsdatum:28/07/2020 Geldig vanaf:28/07/2020
Corona - maatregelen op het grondgebied van Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:27/08/2020 Bekendmakingsdatum:27/08/2020 Geldig vanaf:27/08/2020
Corona - opheffing eerdere burgemeestersbesluiten Burgemeester Goedgekeurd op:03/09/2020 Bekendmakingsdatum:03/09/2020 Geldig vanaf:03/09/2020
Reglement toekenning en gebruik waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  Geldig vanaf:22/09/2020
Sporthal Meulenbroek - reglement van inwendige orde Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020 Geldig vanaf:22/09/2020
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 03/09/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 09/07/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - bekrachtiging burgemeestersbesluit 27/08/2020 Gemeenteraad  Goedgekeurd op:09/09/2020 Bekendmakingsdatum:17/09/2020  
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:29/09/2020 Bekendmakingsdatum:30/09/2020 Geldig vanaf:01/10/2020
Meulenbroek - fietsstraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/09/2020 Bekendmakingsdatum:06/10/2020 Geldig vanaf:11/10/2020
Corona - maatregelen op grondgebied Hamme  Burgemeester Goedgekeurd op:06/10/2020 Bekendmakingsdatum:06/10/2020 Geldig vanaf:06/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (fysiek) Burgemeester Goedgekeurd op:08/10/2020 Bekendmakingsdatum:13/10/2020  Geldig vanaf:18/10/2020
Coronacrisis - raden en commissies (digitaal) Burgemeester Goedgekeurd op:22/10/2020 Bekendmakingsdatum:23/10/2020 Geldig vanaf:23/10/2020
Coronacrisis - jeugdwerk Burgemeester Goedgekeurd op:25/10/2020  Bekendmakingsdatum:25/10/2020 Geldig vanaf:25/10/2020
Coronacrisis - maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme Burgemeester Goedgekeurd op:29/10/2020 Bekendmakingsdatum:29/10/2020 Geldig vanaf:29/10/2020
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -12-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester Goedgekeurd op:29/10/2020 Bekendmakingsdatum:29/10/2020 Geldig vanaf:29/10/2020
Tonnageverbod Bookmolenstraat-N446-Sint-Annastraat College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:27/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:30/10/2020
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:04/11/2020
Huishoudelijk reglement OCMW-raad Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:28/10/2020 Bekendmakingsdatum:30/10/2020 Geldig vanaf:04/11/2020
Den Oever - reglement gebruik vervoer Raad voor maatschappelijk welzijn  Goedgekeurd op:28/10/2020  Bekendmakingsdatum:04/11/2020  Geldig vanaf:09/11/2020
Coronacrisis - opschorting van sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen en mond- en neusmaskerplicht Burgemeester Goedgekeurd op:16/11/2020 Bekendmakingsdatum:17/11/2020  Geldig vanaf:19/11/2020
Coronacrisis - verbod op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter Burgemeester  Goedgekeurd op:16/11/2020 Bekendmakingsdatum:17/11/2020 Geldig vanaf:17/11/2020
Starterspremie (reglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/11/2020 Bekendmakingsdatum:30/11/2020 Geldig vanaf:01/01/2021

Coronacrisis - maatregelen voor sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen

Burgemeester Goedgekeurd op:30/11/2020 Bekendmakingsdatum:30/11/2020 Geldig vanaf:01/12/2020
Meerjarenplan - aanpassing 3 (2020-2025) Gemeenteraad Goedgekeurd op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  
Meerjarenplanaanpassing 3 - 2020-2025 (vaststelling deel OCMW) Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:01/01/2021

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op verwaarlozing

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020  Geldig vanaf:01/01/2021

Gemeentelijke visserijen – huishoudelijk reglement

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:26/12/2020

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Gemeenteraad Goedgekeurd op: 16/12/2020  Bekendmakingsdatum:21/12/2020 Geldig vanaf:26/12/2020

Coronacrisis - besluit burgemeester 30 november 2020

Gemeenteraad Besluit genomen op:16/12/2020 Bekendmakingsdatum:21/12/2020  
Huishoudelijk reglement College van burgemeester en schepenen Besluit genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021 Geldig vanaf:10/01/2021
Huishoudelijk reglement Vast bureau Besluit genomen op:22/12/2020 Bekendmakingsdatum:05/01/2021 Geldig vanaf:10/01/2021
Gemeentepersoneel - rechtspositieregeling Gemeenteraad Besluit genomen op:25/11/2020 Bekendmakingsdatum:13/01/2021  

 2019

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Spinnewiel) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/02/2019
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Geemstraat) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/02/2019
Carnaval Kastel - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:22/01/2019 Bekendmakingsdatum:29/01/2019 Geldig vanaf:03/03/2019
Reglement voorwaarden exploiteren taxidienst Gemeenteraad Goedgekeurd op:30/01/2019 Bekendmakingsdatum:19/02/2019 Geldig vanaf:24/02/2019
Politieverordening carnaval centrum: verbod op glazen recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/02/2019 Bekendmakingsdatum:01/03/2019 Geldig vanaf:31/03/2019 t/m 02/04/2019
Politiereglement verkiezingspropaganda Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/02/2019 01/03/2019 Geldig vanaf:06/03/2019
Carnaval centrum - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:27/03/2019 Geldig vanaf:31/03/2019
Carnaval centrum - verbranding van de Wuiten - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:27/03/2019 Geldig vanaf:01/04/2019
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:06 & 07/04/2019
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:10/04/2019
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/03/2019 Bekendmakingsdatum:05/04/2019 Geldig vanaf:10/04/2019
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW-raad

Goedgekeurd op:27/03/2019

Bekendmakingsdatum:05/04/2019 10/04/2019
  AGB HIM

Goedgekeurd op:26/03/2019

Bekendmakingsdatum:22/05/2019  
Academiereglement Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/05/2019 Bekendmakingsdatum:28/05/2019 Geldig vanaf: 02/06/2019
Gemeentelijke sportcentra (retributie) Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/05/2019 Bekendmakingsdatum:28/05/2019 Geldig vanaf: 02/06/2019
Fantasia 2019 - tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:11/06/2019  Bekendmakingsdatum:04/07/2019  Geldig vanaf:06/07/2019
Burgemeester Lemmensstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:11/06/2019 Bekendmakingsdatum:14/06/2019 Geldig vanaf:19/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:26/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martens Ommegangstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:26/06/2019
Reglement op de politie op het verkeer - Spinnerstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:Bij opstelling signalisatie
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Buurtinformatienetwerken (BIN) Hamme - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/06/2019 Bekendmakingsdatum:25/06/2019 Geldig vanaf:30/06/2019
Wuitensmarsen 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:10/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Gecoro - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf:19/09/2019
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019   Geldig vanaf:19/09/2019
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf:  19/09/2019
Dobbelsteen en Ondersteboven - retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf: 19/09/2019
Bibliotheek  -retributiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019 Geldig vanaf: 10/10/2019
Zomerbraderij - martkreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:11/09/2019 Bekendmakingsdatum:14/09/2019  Geldig vanaf:19/09/2019
Flandriencross 2019: verbod op glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:23/10/2019 Bekendmakingsdatum:26/10/2019 Geldig vanaf:17/11/2019
 Snelheidszone Boteraard - intrekking  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:27/11/2019   Bekendmakingsdatum:30/11/2019  Geldig vanaf:05/12/2019
Snelheidszone Damputstraat - aanpassing  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:27/11/2019  Bekendmakingsdatum: 30/11/2019  Geldig vanaf:05/12/2019
Budgetwijziging 2 Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:27/11/2019 Bekendmakingsdatum:30/11/2019  
Budgetwijziging 3 Gemeenteraad Goedgekeurd op:27/11/2019 Bekendmakingsdatum:30/11/2019  
Kerstmarkt: politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:17/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:20/12/2019
Ronde van Vlaanderen 2020 - politieverordening veiligheid Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:25/12/2019
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Grondconcessies, columbaria en urnenvelden (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Invorderingskosten (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Betalend parkeren (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Betalend parkeren blauwe zone (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Bovenstaand reglement d.d. 18/12/2019 werd vernietigd door het toezicht bij besluit van 14 januari 2020 en werd opnieuw op de gemeenteraad gebracht op 19/02/2020. Aldus linkt het besluit door naar de meest recente versie.
 
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Foorinrichtingen op privaat terrein (belasting) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (retributie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf:01/01/2020
Academieraad - organiek reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
De Zonnebloem - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Begraafplaatsen - huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Cultuurraad - organiek reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019 Geldig vanaf: 25/12/2019
Besluit - meerjarenplan Gemeenteraad Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  

Besluit - meerjarenplan deel 1

deel 2 - deel 3

Raad voor maatschappelijk welzijn Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan AGB HIM Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019  
Besluit - budgetwijziging AGB HIM Goedgekeurd op:18/12/2019 Bekendmakingsdatum:20/12/2019