Reglementen en verordeningen, indien nog van toepassing, zijn hier raadpleegbaar. Indien er een nieuwe versie van een reglement werd opgemaakt, wordt u automatisch naar de meest recente versie doorgestuurd.

Een inzage-aanvraag voor besluiten kan gebeuren via het formulier openbaarheid van bestuur. Tegen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. De besluitenlijsten verdwijnen van deze pagina wanneer de toezichtstermijn is afgelopen.

Navigeer naar: 2019.

2020

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 07/01/2020 13/01/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 07/01/2020 13/01/2020  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 14/01/2020 21/01/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 14/01/2020 21/01/2020  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 21/01/2020 24/01/2020  
Besluitenlijst Vast bureau 21/01/2020 24/01/2020  
Besluitenlijst Gemeenteraad 21/01/2020 24/01/2020  
Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn 22/01/2020 24/01/2020  
BIN - Moerzeke Kastel - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 22/01/2020 24/01/2020 29/01/2020
Academie - arbeidsreglement Raad voor maatschappelijk welzijn 22/01/2020 24/01/2020 29/01/2020

 2019

Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Spinnewiel) College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/02/2019
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Geemstraat) College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/02/2019
Carnaval Kastel - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/03/2019
Reglement voorwaarden exploiteren taxidienst Gemeenteraad 30/01/2019 19/02/2019 24/02/2019
Politieverordening carnaval centrum: verbod op glazen recipiënten Gemeenteraad 27/02/2019 01/03/2019 31/03/2019 t/m 02/04/2019
Politiereglement verkiezingspropaganda Gemeenteraad 27/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
Carnaval centrum - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 27/03/2019 31/03/2019
Carnaval centrum - verbranding van de Wuiten - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 27/03/2019 01/04/2019
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 05/04/2019 06 & 07/04/2019
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden Gemeenteraad 27/03/2019 05/04/2019 10/04/2019
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 27/03/2019 05/04/2019 10/04/2019
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW-raad

27/03/2019

05/04/2019 10/04/2019
Besluitenlijst AGB HIM

26/03/2019

22/05/2019  
Academiereglement Gemeenteraad  22/05/2019 28/05/2019  02/06/2019
Gemeentelijke sportcentra (retributie) Gemeenteraad  22/05/2019 28/05/2019  02/06/2019
Fantasia 2019 - tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen 11/06/2019  04/07/2019  06/07/2019
Burgemeester Lemmensstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen 11/06/2019 14/06/2019 19/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 26/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martens Ommegangstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 26/06/2019
Reglement op de politie op het verkeer - Spinnerstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 Bij opstelling signalisatie
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Buurtinformatienetwerken (BIN) Hamme - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Wuitensmarsen 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 10/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Gecoro - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019 19/09/2019
Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019   19/09/2019
Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019   19/09/2019
Dobbelsteen en Ondersteboven - retributiereglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Bibliotheek  -retributiereglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  10/10/2019
Zomerbraderij - martkreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Flandriencross 2019: verbod op glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen Gemeenteraad 23/10/2019 26/10/2019 17/11/2019
Besluitenlijst  College van burgemeester en schepenen  05/11/2019  30/11/2019  
 Besluitenlijst  Vast bureau  05/11/2019   30/11/2019  
 Besluitenlijst  College van burgemeester en schepenen  12/11/2019   30/11/2019  
 Besluitenlijst  Vast bureau  12/11/2019   30/11/2019  
 Besluitenlijst  College van burgemeester en schepenen  19/11/2019   30/11/2019  
 Besluitenlijst  Vast bureau  19/11/2019   30/11/2019  
 Besluitenlijst  College van burgemeester en schepenen  26/11/2019   30/11/2019  
 Besluitenlijst  Vast bureau  26/11/2019   30/11/2019  
Besluitenlijst Gemeenteraad 27/11/2019  30/11/2019  
Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn 27/11/2019  30/11/2019  
 Snelheidszone Boteraard - intrekking  Gemeenteraad  27/11/2019   30/11/2019  05/12/2019
 Snelheidszone Damputstraat - aanpassing  Gemeenteraad  27/11/2019   30/11/2019  05/12/2019
Budgetwijziging 2 Raad voor maatschappelijk welzijn 27/11/2019 30/11/2019  
Budgetwijziging 3 Gemeenteraad 27/11/2019 30/11/2019  
Kerstmarkt: politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 17/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
Ronde van Vlaanderen 2020 - politieverordening veiligheid Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Bewaren van dieren (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Grondconcessies, columbaria en urnenvelden (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Opgravingen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Verwijderen onrechtmatige aanplakkingen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Plaatsrechten op markten en foren (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Tussenkomsten lokale politie (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Invorderingskosten (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Reclamevoertuigen op de openbare weg (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Weghalen en verwijderen afvalstoffen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Leegstand gebouwen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Betalend parkeren (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Betalend parkeren blauwe zone (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Verwaarlozing panden (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Tweede verblijven (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Vergunningsaanvragen en meldingen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Algemene heffing op gezinnen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Activeringsheffing op onbebouwde gronden (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Bovenstaand reglement werd vernietigd door het toezicht bij besluit van 14 januari 2020 en wordt opnieuw op de gemeenteraad gebracht in februari.  
Afgifte administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Personenbelasting aanvullende gemeentebelasting Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Openen, verbreden, verlengen en rechttrekken van straten (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Foorinrichtingen op privaat terrein (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Ambtshalve door de gemeente of derden uitgevoerden werken (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Tijdelijke privatisering openbaar domein (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Huis-aan-huisverspreiding drukwerken met handelskarakter (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Drijfkracht en vermogen van motoren (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Overwelven van grachten (belasting) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (retributie) Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 01/01/2020
Academieraad - organiek reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
De Zonnebloem - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Begraafplaatsen - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Crisiswoningen - verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk welzijn 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Cultuurraad - organiek reglement Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019 25/12/2019
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 03/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst Vast bureau 03/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 10/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst Vast bureau 10/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 17/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst Vast bureau 17/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019  
Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn 18/12/2019 20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan Gemeenteraad 18/12/2019 20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan Raad voor maatschappelijk welzijn 18/12/2019 20/12/2019  
Besluit - meerjarenplan AGB HIM 18/12/2019 20/12/2019  
Besluit - budgetwijziging AGB HIM 18/12/2019 20/12/2019