Navigeer naar: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018.

2018

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Instellen van delen De ring en Slangstraat als fietsstraat (aanvullend reglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/01/2018

Bekendmakingsdatum: 30/01/2018

Geldig vanaf:04/02/2018
Carnavalstoet Moerzeke 2018 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:30/01/2018 Bekendmakingsdatum: 01/02/2018  Geldig op:11/02/2018
Burgemeester Lemmensstraat - uitwijkstrook (aanvullend reglement) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:20/02/2018

Bekendmakingsdatum:22/02/2018

Geldig vanaf:27/02/2018
Carnaval centrum 2018 - politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:27/02/2018

Bekendmakingsdatum: 01/03/2018

Geldig vanaf:Op 11/03/2018
Carnaval centrum 2018 - verbod op het schenken van drank in glazen Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/02/2018

 Bekendmakingsdatum:01/03/2018

Geldig van 11/03/2018 t/m 13/03/2018
Zwerfvuil - opruimen door individuen (subsidie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/02/2018

 Bekendmakingsdatum:01/03/2018

 Geldig vanaf:06/03/2018
Zwerfvuil - opruimen door verenigingen (subsidie) Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/02/2018

 Bekendmakingsdatum:01/03/2018

Geldig vanaf:06/03/2018
Kippenproject (tarieven) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:27/02/2018

 Bekendmakingsdatum:01/03/2018

Geldig vanaf:06/03/2018
Carnaval centrum 2018 - verbranding van de versleten wuiten (aanvullend reglement wegverkeer) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:06/03/2018

 Bekendmakingsdatum:08/03/2018

Geldig vanaf:12/03/2018 t/m 13/03/2018
Ronde van Vlaanderen 2018 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:13/03/2018

Bekendmakingsdatum:15/03/2018

Geldig vanaf:31/03/2018 t/m 01/04/2018
Gemeentelijke sportcentra (retributiereglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/03/2018

Bekendmakingsdatum:03/04/2018

Geldig vanaf:08/04/2018
Gemeentelijke sportcentra (retributiereglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op:25/04/2018

Bekendmakingsdatum:02/05/2018

Geldig vanaf:07/05/2018
Miraprijs Gemeenteraad Goedgekeurd op:25/04/2018

Bekendmakingsdatum:02/05/2018

Geldig vanaf:07/05/2018
Academiereglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:23/05/2018

Bekendmakingsdatum:28/05/2018

Geldig vanaf:01/06/2018
Speelstraten (tijdelijke politieverordening) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:29/05/2018 Bekendmakingsdatum:05/06/2018 Geldig vanaf:10/06/2018
Fantasia Festival (tijdelijke politieverordening) College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:26/06/2018 Bekendmakingsdatum:28/06/2018 Geldig vanaf:07/07/2018 t/m 08/07/2018
De Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/06/2018 Bekendmakingsdatum:28/06/2018 Geldig vanaf:03/07/2018
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/06/2018 Bekendmakingsdatum:28/06/2018 Geldig vanaf:03/07/2018
Academie - arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/06/2018 Bekendmakingsdatum:28/06/2018 Geldig vanaf:03/07/2018
Wijkwerkcheques - reglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/06/2018 Bekendmakingsdatum:28/06/2018 Geldig vanaf:28/06/2018
Reglement op de politie op het verkeer (Hof ter Donck - Vlierkouter) Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/06/2018 Bekendmakingsdatum:28/06/2018 Geldig vanaf:03/07/2018
Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda 2018 Gemeenteraad Goedgekeurd op:12/09/2018 Bekendmakingsdatum:13/09/2018 Geldig vanaf:13/09/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op:12/09/2018 Bekendmakingsdatum:19/09/2018 Geldig vanaf:24/09/2018
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:12/09/2018 Bekendmakingsdatum:19/09/2018 Geldig vanaf:24/09/2018
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:12/09/2018 Bekendmakingsdatum:19/09/2018 Geldig vanaf:24/09/2018
GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure Gemeenteraad Goedgekeurd op:12/09/2018 Bekendmakingsdatum:19/09/2018 Geldig vanaf:24/09/2018
Veldstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:02/10/2018 Bekendmakingsdatum:09/10/2018 Geldig vanaf:14/10/2018
Nieuwelaan - parkeerverbod College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:02/10/2018 Bekendmakingsdatum:09/10/2018 Geldig vanaf:14/10/2018
Kapellestraat - éénrichtingsverkeer College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:16/10/2018 Bekendmakingsdatum:22/10/2018 Geldig vanaf:22/10/2018
Flandriencross 2018 - verbod glazen recipiënten/gelegenheids-uitbatingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/10/2018 Bekendmakingsdatum:29/10/2018 Geldig vanaf:18/11/2018 t/m 19/11/2018
Kapellestraat/Achterthof - éénrichtingsverkeer Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/10/2018 Bekendmakingsdatum:29/10/2018 Geldig vanaf:30/10/2018
Parallelweg N41 - landbouwstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:24/10/2018 Bekendmakingsdatum:29/10/2018 Van zodra de verticale signalisatie geplaatst is
Nieuwstraat - tijdelijk verkeersreglement College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:06/11/2018 Bekendmakingsdatum:07/11/2018 Geldig vanaf:07/11/2018 t/m 31/12/2018
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad Goedgekeurd op:28/11/2018 Bekendmakingsdatum:04/12/2018 Geldig vanaf:09/12/2018
Kerstmarkt 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd op:18/12/2018 Bekendmakingsdatum:20/12/2018 Geldig vanaf:21/12/2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018 Bekendmakingsdatum:28/12/2018  Geldig vanaf:01/01/2019
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018   Geldig vanaf:01/01/2019
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018   Geldig vanaf:01/01/2019
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018   Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018   Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018   Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op het bewaren van dieren  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op opgravingen  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op tweede verblijven  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op verwaarlozing  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018 Bekendmakingsdatum: 28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing   Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning  Gemeenteraad Goedgekeurd op: 19/12/2018 Bekendmakingsdatum: 28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op plaatsrechten op markten en foren  Gemeenteraad Goedgekeurd op: 19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Belasting op het overwelven van grachten  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019
Ronde Van Vlaanderen 2019 - tijdelijke politieverordening  Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig op: 07/04/2019
Eénrichtingsverkeer Nieuwstraat Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:20/12/2018
Landbouwstraat Zandvoorde en aanpassing bestaande landbouwstraten Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:30/01/2019
Reglement publiek toegankelijke inrichtingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:19/12/2018  Bekendmakingsdatum:28/12/2018 Geldig vanaf:01/01/2019

2017

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf

Bekendmaking: Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen

College

Goedgekeurd op:03/01/2017

Bekendmakingsdatum:03/01/2017

Geldig vanaf:03/01/2017

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/01/2017

Bekendmakingsdatum:31/01/2017

Geldig vanaf:01/01/2017

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:06/03/2017

Geldig vanaf:11/03/2017

Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:12/03/2017

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:12/03/2017

Hinderlijke inrichtingen (belasting)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:12/03/2017

Aanvullend reglement van de politie van het wegverkeer (aanvulling)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:12/03/2017

Miraprijs

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:12/03/2017

Verkavelingsvergunning opheffing

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:12/03/2017

Verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten tijdens Hamme carnaval (politieverordening)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/02/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:26/03/2017

Aanvullend reglement op het verkeer (Parkeerplaats Weststraat)

College

Goedgekeurd op:17/01/2017

Bekendmakingsdatum:24/01/2017

Geldig vanaf:24-01-2017

Aanvullend reglement op het verkeer (Parkeerplaats bestuurder met beperker Spinnewiel)

College

Goedgekeurd op:14/02/2017

Bekendmakingsdatum:21/02/2017

Geldig vanaf:21/02/2017

Aanvullend reglement op het verkeer - aanvulling - 22-2-2017

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/2/2017

Bekendmakingsdatum:07/03/2017

Geldig vanaf:22/02/2017

Gemeentelijke sportcentra (retributie)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/03/2017

Bekendmakingsdatum:04/04/2017

Geldig vanaf:09/04/2017

GBS De Dobbelsteen: oprichting ouderraad en huishoudelijk reglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/03/2017

Bekendmakingsdatum:10/04/2017

Geldig vanaf:15/04/2017

Subsidiereglement opruimen zwerfvuil door individuen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/03/2017

Bekendmakingsdatum:10/04/2017

Geldig vanaf:15/04/2017

Subsidiereglement opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/03/2017

Bekendmakingsdatum:10/04/2017

Geldig vanaf:15/04/2017

Gemeentelijke academie: actualiseren arbeidsreglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/04/2017

Bekendmakingsdatum:15/05/2017

Geldig vanaf:01/09/2017

Academie Hamme - retributiereglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:24/05/2017

Bekendmakingsdatum:01/06/2017

Geldig vanaf:06/06/2017

Academie Hamme - schoolreglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:24/05/2017

Bekendmakingsdatum:01/06/2017

Geldig vanaf:06/06/2017

Subsidiereglement culturele verenigingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/06/2017

Bekendmakingsdatum:30/06/2017

Geldig vanaf:05/07/2017

Behaagactie (reglement)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/06/2017

Bekendmakingsdatum:30/06/2017

Geldig vanaf:05/07/2017

Reglement op de politie op het verkeer - snelheidszones Moerzeke en Zogge (wijziging)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/06/2017

Bekendmakingsdatum:30/06/2017

Geldig vanaf:05/07/2017

GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/06/2017

Bekendmakingsdatum:30/06/2017

Geldig vanaf:05/07/2017

GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/06/2017

Bekendmakingsdatum:30/06/2017

Geldig vanaf:05/07/2017

Behaagactie (tariefreglement)

College

Goedgekeurd op:18/07/2017

Bekendmakingsdatum:01/08/2017

Geldig vanaf:06/08/2017

Wuitensmarsen 2017 - tijdelijke politieverordening

College

Goedgekeurd op:20/06/2017

Bekendmakingsdatum:14/09/2017

Geldig vanaf:21 t/m 23/09/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen 'De Dobbelsteen' en 'Ondersteboven' Gemeenteraad Goedgekeurd op:13/09/2017 Bekendmakingsdatum:14/09/2017 Geldig vanaf:19/09/2017
Kerstmarkt 2017 - tijdelijke politieverordening (verkeersmaatregelen) College Goedgekeurd op:17/10/2017 Bekendmakingsdatum:19/10/2017 Geldig vanaf:15/12/2017
Flandriencross 2017 - tijdelijke politieverordening (verkeersmatregelen) College Goedgekeurd op:17/10/2017 Bekendmakingsdatum:19/10/2017 Geldig vanaf:17/11 t/m 01/12/2017
Flandriencross 2017 - tijdelijke politieverordening (glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen) Gemeenteraad Goedgekeurd op: 25/10/2017 Bekendmakingsdatum:27/10/2017  Geldig vanaf:26/11 t/m 27/11/2017
Parkeerplaats bij elektrische laadpaal (aanvullend reglement) College Goedgekeurd op:28/11/2017 Bekendmakingsdatum:20/12/2017 Geldig vanaf:25/12/2017
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op opgravingen Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke uitleendienst Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Retributie op de gemeentelijke uitleendienst Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig vanaf:01/01/2018
Ronde van Vlaanderen 2018 - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017 Geldig op: 01/04/2018
Gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017  Geldig vanaf:08/01/2018
Gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een register voor verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017   Geldig vanaf:08/01/2018
Reglement premie winkelgevelrenovatie handelspanden in het kernwinkelgebied Gemeenteraad Goedgekeurd op:20/12/2017 Bekendmakingsdatum:03/01/2017   Geldig vanaf:08/01/2018

2016

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende wijkraden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:23/11/2016

Bekendmakingsdatum:09/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Tijdelijke verordening betreffende de Flandriencross 2016

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/10/2016

Bekendmakingsdatum:14/11/2016

Geldig vanaf:27/11/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Sint-Janstraat - Hoogstraat - Hofterbossen)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:27/01/2016

Bekendmakingsdatum:27/01/2016

Geldig vanaf:27/01/2016

Vervoershulp jeugdwerk (reglement) Gemeenteraad Goedgekeurd op: 24/02/2016  Bekendmakingsdatum:03/03/2016  Geldig vanaf:08/03/2016
Vervoershulp jeugdwerk (retributie)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:24/02/2016

Bekendmakingsdatum:03/03/2016

Geldig vanaf:08/03/2016

Kippenproject (reglement)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:24/02/2016

Bekendmakingsdatum:03/03/2016

Geldig vanaf:08/03/2016

Kippenproject (tarieven)

College

Goedgekeurd op:01/03/2016

 Bekendmakingsdatum:03/03/2016  Geldig vanaf:08/03/2016
Acties Team jeugd en jeugdraad - vaststelling machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:24/02/2016

Bekendmakingsdatum:06/04/2016

Geldig vanaf:11/04/2016

Buitenspeeldag (tariefreglement)

College

Goedgekeurd op:05/04/2016

Bekendmakingsdatum:08/04/2016

Geldig vanaf:13/04/2016

Vakantie speelpleinorganisaties (reglement)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:27/04/2016

Bekendmakingsdatum:09/05/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Korte Geemstraat - Evangeliestraat - Buntstraat - Hofterbossen)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:27/04/2016

Bekendmakingsdatum:27/04/2016

Geldig vanaf:27/04/2016

Delegatie vaststelling van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer (aan het college van burgemeester en schepenen)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:27/04/2016

Bekendmakingsdatum:27/04/2016

Geldig vanaf:27/04/2016

Retributiereglement acties Team jeugd

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/05/2016

Bekendmakingsdatum:06/06/2016

Geldig vanaf:11/06/2016

Retributie sportcentra - aanpassing

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/05/2016

Bekendmakingsdatum:06/06/2016

Geldig vanaf:06/06/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Plezantstraat)

College

Goedgekeurd op:24/05/2016

Bekendmakingsdatum:31/5/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Kleinbroekstraat)

College

Goedgekeurd op:31/05/2016

Bekendmakingsdatum:07/06/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Meulenbroekstraat)

College

Goedgekeurd op:07/06/2016

Bekendmakingsdatum:14/06/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

GBS De Dobbelsteen: huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/06/2016 Bekendmakingsdatum:07/09/2017 Geldig vanaf:12/09/2017
GBS De Dobbelsteen: wijziging arbeidsreglement Gemeenteraad Goedgekeurd op:22/06/2016 Bekendmakingsdatum:07/09/2017 Geldig vanaf:12/09/2017
GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement en infobrochure

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:07/09/2017

Geldig vanaf:12/09/2017

GKS Ondersteboven: huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:07/09/2017

Geldig vanaf:12/09/2017

GKS Ondersteboven - aanpassingen schoolreglement en infobrochure  Gemeenteraad  Goedgekeurd op:22/06/2016  Bekendmakingsdatum:07/09/2017  Geldig vanaf:12/09/2017
Reglement toekenning eretitels schepenen en Gemeenteraadsleden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:28/06/2016

Geldig vanaf:22/06/2016

Reglement aankoop-bouwen-verbouwen particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:29/06/2016

Geldig vanaf:01/07/2016

Reglement herstellingen aan gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur door particuliere jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:29/06/2016

Geldig vanaf:01/07/2016

Reglement herstellen-saneren particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:29/06/2016

Geldig vanaf:01/07/2016

Reglement subsidiëring jeugdprojecten toegankelijkeid-diversiteit

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:29/06/2016

01/07/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Slangstraat-Hospitaalstraat)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/6/2016

Bekendmakingsdatum:30/6/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Lokale rechtspositieregeling gemeentepersoneel (aanpassing)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:04/07/2016

Geldig vanaf:01/07/2016

Retributiereglement acties Team jeugd Gemeenteraad 25/06/2016 Bekendmakingsdatum:06/06/2016 Geldig vanaf:11/06/2016
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad 25/06/2016 Bekendmakingsdatum:06/06/2017 Geldig vanaf:11/06/2016
         
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Verbindingstraat)

College

Goedgekeurd op:28/06/2016

Bekendmakingsdatum:12/06/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Tijdelijk aanvullend reglement speelstraten 2016

College

Goedgekeurd op:12/07/2016

Bekendmakingsdatum:13/07/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer n.a.v. de speelstraten 2016

College

Goedgekeurd op:12/07/2016

Bekendmakingsdatum:26/07/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Renovatie handelspanden (reglement)

Gemeenteraad

22/06/2016

Bekendmakingsdatum:26/07/2016

Geldig vanaf:01/07/2016

Reglement Winkelgevelrenovatie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/06/2016

Bekendmakingsdatum:26/07/2016

01/07/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Marktplein - Meulenbroek)

College

Goedgekeurd op:26/07/2016

Bekendmakingsdatum:02/08/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (intrekking Buntstraat GR 27/04/2016)

College

Goedgekeurd op:09/08/2016

Bekendmakingsdatum:23/08/2016

Geldig vanaf:Tijdstip uitvoering

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Schoolstraat)

College

Goedgekeurd op:09/08/2016

Bekendmakingsdatum:23/08/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Kleine Gasmeterstraat)

College

Goedgekeurd op:09/08/2016

Bekendmakingsdatum:23/08/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Tijdelijke politieverordening op het vekeer n.a.v. de Wuitensmarsen 2016

College

Goedgekeurd op:09/08/2016

Bekendmakingsdatum:14/08/2016

Geldig vanaf:22 t/m 24/09/2016

Kopiereglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/09/2016

Bekendmakingsdatum:22/09/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/09/2016

Bekendmakingsdatum:26/09/2016

Geldig vanaf:01/10/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Baantje - De Ring)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/09/2016

Bekendmakingsdatum:26/09/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Tijdelijke politieverordening maatregel op proef - parkeerplaatsen marktplein

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/10/2016

Bekendmakingsdatum:2/11/2016

Geldig vanaf:Tijdstip plaatsing

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:20/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting afleveren verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen (opheffing oudere reglementen)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

Retributiereglement verkeerssignalisatie voor privé doeleinden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

JC Den Appel (retributiereglement)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendmakingsdatum:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

JC Den Appel: danszaal (gebruiksreglement)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendgemaakt op:11/09/2017

Geldig vanaf:01/01/2017

Reglement bedeling gratis afvalzakken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendgemaakt op:21/12/2016

Geldig vanaf:01/01/2017

De Dobbelsteen: huishoudelijk reglement turnzaal

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:14/12/2016

Bekendgemaakt op:11/09/2017

Geldig vanaf:01/01/2017

2015

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op herdenkingszuilen na ontruiming

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op columbariumnissen en herdenkingszuilen op de strooiweiden - aanpassing

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet - fiscale ontvangsten en vaststelling van de factuurvoorwaarden - aanpassing

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Retributiereglement voor de gemeentelijke basisscholen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:24/12/2015

Geldig vanaf: 01/01/2016

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:23/12/2015

Geldig vanaf: 16/12/2015

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:11/09/2017

Geldig vanaf:16/09/2017

Reglement subsidiëring kadervorming

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/12/2015

Bekendgemaakt op:17/12/2015

Geldig vanaf:17/12/2015

Marktreglement kerstmarkt

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/11/2015

Bekendgemaakt op:11/09/2017

Geldig vanaf:16/09/2017

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (bebouwde kom)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:28/10/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Slangstraat - Marktplein - roodkruisstraat - Meulenbroek - Drapstraat - Biezestraat - Calvarieberg)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:28/10/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (snelheidszones)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:28/10/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Stedenbouwkundige verordening kleinschalige windturbines

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:28/10/2015

Bekendgemaakt op:16/05/2016

Geldig vanaf:16/04/2016

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/06/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/09/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (toevoeging)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/09/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Reglement startende jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/09/2015

Bekendgemaakt op:24/09/2015

Geldig vanaf:28/09/2015

Reglement subsidiëring jeugdprojecten en jubilea

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:16/09/2015

Bekendgemaakt op:24/09/2015

Geldig vanaf:28/09/2015

Marktreglement zomerbraderij

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/06/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Retributie voor de academie voor muziek, woord en dans

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/06/2015

Bekendgemaakt op:22/06/2015

Geldig vanaf:27/06/2015

Retributie gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/06/2015

Bekendgemaakt op:22/06/2015

Geldig vanaf:27/06/2015

Retributiereglement voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:27/05/2015

Bekendgemaakt op:01/06/2015

Geldig vanaf:06/06/2015

Vaststelling reglement maaltijdcheques

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/04/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Retributiereglement repetitielokalen JC Den Appel

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/04/2015

Bekendgemaakt op:04/05/2015

Geldig vanaf:09/05/2015

Huishoudelijk reglement veiligheidscel

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/03/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

GKS Ondersteboven - schoolreglement en pedagogisch project

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/03/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Huishoudelijk reglement JC Den Appel

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/01/2015

Bekendgemaakt op:06/03/2015

Geldig vanaf:11/03/2015

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (zaterdagmarkt)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/02/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Meulenbroek - Ardoykouter - Zandvoorde)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/02/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Politieverordening: verbod schenken van dranken in glazen recipiënten carnaval 2015

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/02/2015

Bekendgemaakt op:01/03/2015

Geldig vanaf:15 t/m 17/03/2015

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/02/2015

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:25/02/2015

Retributiereglement kinderbegraafplaatsen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:25/02/2015

Bekendgemaakt op:27/02/2015

Geldig vanaf:04/03/2015

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke visserijen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:21/01/2015

Bekendgemaakt op:26/01/2015

Geldig vanaf:31/01/2015

 2014

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Aanpassing reglement buurtsubsidies

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:01/01/2015

Opheffing retributie brandweer

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:17/12/2014

Bekendgemaakt op:06/01/2015

Geldig vanaf:01/01/2015

Huishoudelijk reglement kinderraad

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/11/2014

Bekendgemaakt op:05/01/2015

Geldig vanaf: 10/01/2015

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Nieuwelaan - Bootdijkstraat)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/10/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Tweebruggenplein - Kapellestraat - Drapstraat)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/10/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking - Sint-Renilde)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/10/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/10/2014

Bekendgemaakt op:11/12/2014

Geldig vanaf:22/10/2014

Retributie kinderbegraafplaatsen (leveren en plaatsen van vlinders in de vlinderboom en naamplaatjes op urnenpaddestoel)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/10/2014

Bekendgemaakt op:17/11/2014

Geldig vanaf:12/11/2014

Retributiereglement voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:22/10/2014

Bekendgemaakt op:01/01/2015

Geldig vanaf:12/11/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Posthoornstraat)

Gemeenteraad

10/09/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Zuybroeck)

Gemeenteraad

10/09/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Dorp - Sint-Martensommegangstraat - Burgemeester Lemmensstraat)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:10/09/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Veldstraat - Zwaarveld - Achterthof - Gasmeterstraat - Kleinbroekstraat)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:10/09/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:10/09/2014

Bekendgemaakt op:16/09/2014

Geldig vanaf:21/09/2014

Gemeentelijke uitleendienst (retributie)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:10/09/2014

Bekendgemaakt op:16/09/2014

Geldig vanaf:21/09/2014

Retributiereglement gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:10/09/2014

Bekendgemaakt op:16/09/2014

Geldig vanaf:21/09/2014

Gemeentepersoneel - goedkeuring Track-and-Tracereglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:18/06/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Reglement subsidiëring jeugdhuizen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:18/06/2014

Bekendgemaakt op:26/06/2014

Geldig vanaf:01/07/2014

Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:18/06/2014

Bekendgemaakt op:26/06/2014

Geldig vanaf:01/07/2014

Gemeentelijk reglement gemeentelijke administratieve sancties

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:18/06/2014

Bekendgemaakt op:26/06/2014

Geldig vanaf:01/07/2014

Schoolreglement academies

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:18/06/2014

Bekendgemaakt op:26/06/2014

Geldig vanaf:01/07/2014

GBS De Dobbelsteen: aanpassingen schoolreglement

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:28/05/2014

Bekendgemaakt op:17/06/2014 

Geldig vanaf:22/06/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Damstraat - Hospitaalstraat - Strijderslaan - Damstraat - Slangstraat)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:30/04/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Reglement starterspremie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:30/04/2014

Bekendgemaakt op:10/06/2014

Geldig vanaf:01/05/2014

Subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties bij woningen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/03/2014

Bekendgemaakt op:10/06/2014

Geldig vanaf:01/01/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (aanvulling wegmarkering en parkeerverbod)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/03/2014

Bekendgemaakt op:18/04/2014

Geldig vanaf:01/05/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (aanvulling oversteekplaats voetgangers)

Gemeenteraad

26/03/2014

Bekendgemaakt op:18/04/2014

Geldig vanaf:01/05/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking Achterthof - De Ring)

 Gemeenteraad

26/03/2014

Bekendgemaakt op:18/04/2014

Geldig vanaf:01/05/2014

Retributie gemeentelijke sportcentra

Gemeenteraad

26/03/2014

Bekendgemaakt op:08/04/2014

Geldig vanaf:08/04/2014

Reglement winkelgevelrenovatie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/03/2014

Bekendgemaakt op:27/03/2014

Geldig vanaf:01/04/2014

Reglement renovatie handelspanden

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/03/2014

Bekendgemaakt op:27/03/2014

Geldig vanaf:01/04/2014

Verordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:26/03/2014

Bekendgemaakt op:27/03/2014

Geldig vanaf:01/04/2014

Reglement subsidiëring jeugd- en jongerenbewegingen - aanpassing

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:19/02/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:01/03/2014

Gemeentelijke uitleendienst (reglement)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:19/02/2014

Bekendgemaakt op:28/01/2016

Geldig vanaf:02/02/2016

Gemeentelijke uitleendienst (retributie)

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:19/02/2014

Bekendgemaakt op:26/02/2014

Geldig vanaf:03/03/2014

Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:19/02/2014

Bekendgemaakt op:20/02/2014

Geldig vanaf:25/02/2014

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Gemeenteraad

Goedgekeurd op:29/01/2014

Bekendgemaakt op:07/02/2014

Geldig vanaf:29/01/2014