Enkel de nog van toepassing zijnde reglementen zijn aanklikbaar. Indien er een nieuwe versie van een reglement werd opgemaakt, wordt u automatisch naar de meest recente versie doorgestuurd.

Navigeer naar: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018.

2018

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Instellen van delen De ring en Slangstraat als fietsstraat (aanvullend reglement) Gemeenteraad 24/01/2018 30/01/2018 04/02/2018
Carnavalstoet Moerzeke 2018 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 30/01/2018  01/02/2018  Op 11/02/2018
Burgemeester Lemmensstraat - uitwijkstrook (aanvullend reglement) College van burgemeester en schepenen  20/02/2018  22/02/2018 27/02/2018
Carnaval centrum 2018 - politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen  27/02/2018  01/03/2018 Op 11/03/2018
Carnaval centrum 2018 - verbod op het schenken van drank in glazen Gemeenteraad  28/02/2018   01/03/2018 Van 11/03/2018 t/m 13/03/2018
Zwerfvuil - opruimen door individuen (subsidie) Gemeenteraad   28/02/2018   01/03/2018  06/03/2018
Zwerfvuil - opruimen door verenigingen (subsidie) Gemeenteraad   28/02/2018   01/03/2018 06/03/2018
Kippenproject (tarieven) College van burgemeester en schepenen   27/02/2018   01/03/2018 06/03/2018
Carnaval centrum 2018 - verbranding van de versleten wuiten (aanvullend reglement wegverkeer) College van burgemeester en schepenen  06/03/2018  08/03/2018 12/03/2018 t/m 13/03/2018
Ronde van Vlaanderen 2018 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 13/03/2018 15/03/2018 31/03/2018 t/m 01/04/2018
Gemeentelijke sportcentra (retributiereglement) Gemeenteraad 28/03/2018 03/04/2018 08/04/2018
Gemeentelijke sportcentra (retributiereglement) Gemeenteraad 25/04/2018 02/05/2018 07/05/2018
Miraprijs Gemeenteraad 25/04/2018 02/05/2018 07/05/2018
Academiereglement Gemeenteraad 23/05/2018 28/05/2018 01/06/2018
Speelstraten (tijdelijke politieverordening) College van burgemeester en schepenen 29/05/2018 05/06/2018 10/06/2018
Fantasia Festival (tijdelijke politieverordening) College van burgemeester en schepenen 26/06/2018 28/06/2018 07/07/2018 t/m 08/07/2018
De Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Academie - arbeidsreglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Wijkwerkcheques - reglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 28/06/2018
Reglement op de politie op het verkeer (Hof ter Donck - Vlierkouter) Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda 2018 Gemeenteraad 12/09/2018 13/09/2018 13/09/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
GBS De Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
GKS Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
Veldstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen 02/10/2018 09/10/2018 14/10/2018
Nieuwelaan - parkeerverbod College van burgemeester en schepenen 02/10/2018 09/10/2018 14/10/2018
Kapellestraat - éénrichtingsverkeer College van burgemeester en schepenen 16/10/2018 22/10/2018 22/10/2018
Flandriencross 2018 - verbod glazen recipiënten/gelegenheids-uitbatingen Gemeenteraad 24/10/2018 29/10/2018 18/11/2018 t/m 19/11/2018
Kapellestraat/Achterthof - éénrichtingsverkeer Gemeenteraad 24/10/2018 29/10/2018 30/10/2018
Parallelweg N41 - landbouwstraat Gemeenteraad 24/10/2018 29/10/2018 Van zodra de verticale signalisatie geplaatst is
Nieuwstraat - tijdelijk verkeersreglement College van burgemeester en schepenen 06/11/2018 07/11/2018 07/11/2018 t/m 31/12/2018
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 28/11/2018  04/12/2018 09/12/2018
Kerstmarkt 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 18/12/2018 20/12/2018 21/12/2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad 19/12/2018 28/12/2018  01/01/2019
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het bewaren van dieren  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op opgravingen  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op tweede verblijven  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op verwaarlozing  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op plaatsrechten op markten en foren  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het overwelven van grachten  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Ronde Van Vlaanderen 2019 - tijdelijke politieverordening  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018 Op 07/04/2019
Eénrichtingsverkeer Nieuwstraat Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018 Vanaf 20/12/2018
Landbouwstraat Zandvoorde en aanpassing bestaande landbouwstraten Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018 Vanaf 30/01/2019
Reglement publiek toegankelijke inrichtingen Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018 01/01/2019

2017

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf

Bekendmaking: Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen

College

03/01/2017

03/01/2017

03/01/2017

Reglement inname/privatisering openbaar domein (belasting)

Gemeenteraad

25/01/2017

31/01/2017

01/01/2017

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Gemeenteraad

22/02/2017

06/03/2017

11/03/2017

Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (belasting)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken (belasting)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Hinderlijke inrichtingen (belasting)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Aanvullend reglement van de politie van het wegverkeer (aanvulling)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Miraprijs

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Verkavelingsvergunning opheffing

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten tijdens Hamme carnaval (politieverordening)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

26/03/2017

Aanvullend reglement op het verkeer (Parkeerplaats Weststraat)

College

17/01/2017

24/01/2017

24-01-2017

Aanvullend reglement op het verkeer (Parkeerplaats bestuurder met beperker Spinnewiel)

College

14/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

Aanvullend reglement op het verkeer - aanvulling - 22-2-2017

Gemeenteraad

22/2/2017

07/03/2017

22/02/2017

Gemeentelijke sportcentra (retributie)

Gemeenteraad

29/03/2017

04/04/2017

09/04/2017

GBS De Dobbelsteen: oprichting ouderraad en huishoudelijk reglement

Gemeenteraad

29/03/2017

10/04/2017

15/04/2017

Subsidiereglement opruimen zwerfvuil door individuen

Gemeenteraad

29/03/2017

10/04/2017

15/04/2017

Subsidiereglement opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen

Gemeenteraad

29/03/2017

10/04/2017

15/04/2017

Gemeentelijke academie: actualiseren arbeidsreglement

Gemeenteraad

26/04/2017

15/05/2017

01/09/2017

Academie Hamme - retributiereglement

Gemeenteraad

24/05/2017

01/06/2017

06/06/2017

Academie Hamme - schoolreglement

Gemeenteraad

24/05/2017

01/06/2017

06/06/2017

Subsidiereglement culturele verenigingen

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

Behaagactie (reglement)

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

Reglement op de politie op het verkeer - snelheidszones Moerzeke en Zogge (wijziging)

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

GBS De Dobbelsteen - schoolreglement

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

GKS Ondersteboven - schoolreglement

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

Behaagactie (tariefreglement)

College

18/07/2017

01/08/2017

06/08/2017

Wuitensmarsen 2017 - tijdelijke politieverordening

College

20/06/2017

14/09/2017

21 t/m 23/09/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen 'De Dobbelsteen' en 'Ondersteboven' Gemeenteraad 13/09/2017 14/09/2017 19/09/2017
Kerstmarkt 2017 - tijdelijke politieverordening (verkeersmaatregelen) College 17/10/2017 19/10/2017 15/12/2017
Flandriencross 2017 - tijdelijke politieverordening (verkeersmatregelen) College 17/10/2017 19/10/2017 17/11 t/m 01/12/2017
Flandriencross 2017 - tijdelijke politieverordening (glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen) Gemeenteraad  25/10/2017 27/10/2017  26/11 t/m 27/11/2017
Parkeerplaats bij elektrische laadpaal (aanvullend reglement) College 28/11/2017 20/12/2017 25/12/2017
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op opgravingen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke uitleendienst Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Retributie op de gemeentelijke uitleendienst Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Ronde van Vlaanderen 2018 - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 Geldig op 01/04/2018
Gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017  08/01/2018
Gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een register voor verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017   08/01/2018
Reglement premie winkelgevelrenovatie handelspanden in het kernwinkelgebied Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017   08/01/2018

2016

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende wijkraden

Gemeenteraad

23/11/2016

09/12/2016

01/01/2017

Tijdelijke verordening betreffende de Flandriencross 2016

Gemeenteraad

26/10/2016

14/11/2016

27/11/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Sint-Janstraat - Hoogstraat - Hofterbossen)

Gemeenteraad

27/01/2016

27/01/2016

27/01/2016

Vervoershulp jeugdwerk (reglement) Gemeenteraad  24/02/2016  03/03/2016  08/03/2016
Vervoershulp jeugdwerk (retributie)

Gemeenteraad

24/02/2016

03/03/2016

08/03/2016

Kippenproject (reglement)

Gemeenteraad

24/02/2016

03/03/2016

08/03/2016

Kippenproject (tarieven)

College

01/03/2016

 03/03/2016  08/03/2016
Acties gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad - vaststelling machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden

Gemeenteraad

24/02/2016

06/04/2016

11/04/2016

Buitenspeeldag (tariefreglement)

College

05/04/2016

08/04/2016

13/04/2016

Vakantie speelpleinorganisaties (reglement)

Gemeenteraad

27/04/2016

09/05/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Korte Geemstraat - Evangeliestraat - Buntstraat - Hofterbossen)

Gemeenteraad

27/04/2016

27/04/2016

27/04/2016

Delegatie vaststelling van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer (aan het college van burgemeester en schepenen)

Gemeenteraad

27/04/2016

27/04/2016

27/04/2016

Retributiereglement acties jeugddienst

Gemeenteraad

25/05/2016

06/06/2016

11/06/2016

Retributie sportcentra - aanpassing

Gemeenteraad

25/05/2016

06/06/2016

06/06/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Plezantstraat)

College

24/05/2016

31/5/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Kleinbroekstraat)

College

31/05/2016

07/06/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Meulenbroekstraat)

College

07/06/2016

14/06/2016

Tijdstip plaatsing

GBS De Dobbelsteen: huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang Gemeenteraad 22/06/2016 07/09/2017 12/09/2017
GBS De Dobbelsteen: wijziging arbeidsreglement Gemeenteraad 22/06/2016 07/09/2017 12/09/2017
GBS De Dobbelsteen: schoolreglement

Gemeenteraad

22/06/2016

07/09/2017

12/09/2017

GKS Ondersteboven: huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang

Gemeenteraad

22/06/2016

07/09/2017

12/09/2017

GKS Ondersteboven: schoolreglement  Gemeenteraad  22/06/2016  07/09/2017  12/09/2017
Reglement toekenning eretitels schepenen en Gemeenteraadsleden

Gemeenteraad

22/06/2016

28/06/2016

22/06/2016

Reglement aankoop-bouwen-verbouwen particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Reglement herstellingen aan gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur door particuliere jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Reglement herstellen-saneren particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Reglement subsidiëring jeugdprojecten toegankelijkeid-diversiteit

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Slangstraat-Hospitaalstraat)

Gemeenteraad

22/6/2016

30/6/2016

Tijdstip plaatsing

Lokale rechtspositieregeling gemeentepersoneel (aanpassing)

Gemeenteraad

22/06/2016

04/07/2016

01/07/2016

Retributiereglement acties jeugddienst Gemeenteraad 25/06/2016 06/06/2016 11/06/2016
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad 25/06/2016 06/06/2017 11/06/2016
         
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Verbindingstraat)

College

28/06/2016

12/06/2016

Tijdstip plaatsing

Tijdelijk aanvullend reglement speelstraten 2016

College

12/07/2016

13/07/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer n.a.v. de speelstraten 2016

College

12/07/2016

26/07/2016

Tijdstip plaatsing

Renovatie handelspanden (reglement)

Gemeenteraad

22/06/2016

26/07/2016

01/07/2016

Reglement Winkelgevelrenovatie

Gemeenteraad

22/06/2016

26/07/2016

01/07/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Marktplein - Meulenbroek)

College

26/07/2016

02/08/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (intrekking Buntstraat GR 27/04/2016)

College

09/08/2016

23/08/2016

Tijdstip uitvoering

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Schoolstraat)

College

09/08/2016

23/08/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Kleine Gasmeterstraat)

College

09/08/2016

23/08/2016

Tijdstip plaatsing

Tijdelijke politieverordening op het vekeer n.a.v. de Wuitensmarsen 2016

College

09/08/2016

14/08/2016

22 t/m 24/09/2016

Kopiereglement

Gemeenteraad

14/09/2016

22/09/2016

01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

14/09/2016

26/09/2016

01/10/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Baantje - De Ring)

Gemeenteraad

14/09/2016

26/09/2016

Tijdstip plaatsing

Tijdelijke politieverordening maatregel op proef - parkeerplaatsen marktplein

Gemeenteraad

26/10/2016

2/11/2016

Tijdstip plaatsing

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad

14/12/2016

20/12/2016

01/01/2017

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting afleveren verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen (opheffing oudere reglementen)

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Retributiereglement verkeerssignalisatie voor privé doeleinden

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

JC Den Appel (retributiereglement)

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

JC Den Appel: danszaal (gebruiksreglement)

Gemeenteraad

14/12/2016

11/09/2017

16/09/2017

Reglement bedeling gratis afvalzakken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

De Dobbelsteen: huishoudelijk reglement turnzaal

Gemeenteraad

14/12/2016

11/09/2017

16/09/2017

2015

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op herdenkingszuilen na ontruiming

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op columbariumnissen en herdenkingszuilen op de strooiweiden - aanpassing

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet - fiscale ontvangsten en vaststelling van de factuurvoorwaarden - aanpassing

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement voor de gemeentelijke basisscholen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Gemeenteraad

16/12/2015

23/12/2015

16/12/2015

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

16/12/2015

11/09/2017

16/09/2017

Reglement subsidiëring kadervorming

Gemeenteraad

16/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

Marktreglement kerstmarkt

Gemeenteraad

25/11/2015

11/09/2017

16/09/2017

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (bebouwde kom)

Gemeenteraad

28/10/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Slangstraat - Marktplein - roodkruisstraat - Meulenbroek - Drapstraat - Biezestraat - Calvarieberg)

Gemeenteraad

28/10/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (snelheidszones)

Gemeenteraad

28/10/2015

28/01/2016

02/02/2016

Stedenbouwkundige verordening kleinschalige windturbines

Gemeenteraad

28/10/2015

16/05/2016

16/04/2016

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

16/06/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking)

Gemeenteraad

16/09/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (toevoeging)

Gemeenteraad

16/09/2015

28/01/2016

02/02/2016

Reglement startende jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad

16/09/2015

24/09/2015

28/09/2015

Reglement subsidiëring jeugdprojecten en jubilea

Gemeenteraad

16/09/2015

24/09/2015

28/09/2015

Marktreglement zomerbraderij

Gemeenteraad

17/06/2015

28/01/2016

02/02/2016

Retributie voor de academie voor muziek, woord en dans

Gemeenteraad

17/06/2015

22/06/2015

27/06/2015

Retributie gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

17/06/2015

22/06/2015

27/06/2015

Retributie voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke en verwijderbare bedrijfsafvalstoffen

Gemeenteraad

27/05/2015

01/06/2015

06/06/2015

Vaststelling reglement maaltijdcheques

Gemeenteraad

29/04/2015

28/01/2016

02/02/2016

Retributiereglement repetitielokalen JC Den Appel

Gemeenteraad

29/04/2015

04/05/2015

09/05/2015

Huishoudelijk reglement veiligheidscel

Gemeenteraad

25/03/2015

28/01/2016

02/02/2016

GKS Ondersteboven - schoolreglement en pedagogisch project

Gemeenteraad

25/03/2015

28/01/2016

02/02/2016

Huishoudelijk reglement JC Den Appel

Gemeenteraad

21/01/2015

06/03/2015

11/03/2015

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (zaterdagmarkt)

Gemeenteraad

25/02/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Meulenbroek - Ardoykouter - Zandvoorde)

Gemeenteraad

25/02/2015

28/01/2016

02/02/2016

Politieverordening: verbod schenken van dranken in glazen recipiënten carnaval 2015

Gemeenteraad

25/02/2015

01/03/2015

15 t/m 17/03/2015

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

25/02/2015

28/01/2016

25/02/2015

Retributiereglement kinderbegraafplaatsen

Gemeenteraad

25/02/2015

27/02/2015

04/03/2015

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke visserijen

Gemeenteraad

21/01/2015

26/01/2015

31/01/2015

 2014

Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Aanpassing reglement buurtsubsidies

Gemeenteraad

17/12/2014

28/01/2016

01/01/2015

Opheffing retributie brandweer

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het overwelven van grachten

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Huishoudelijk reglement kinderraad

Gemeenteraad

26/11/2014

05/01/2015

10/01/2015

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Nieuwelaan - Bootdijkstraat)

Gemeenteraad

22/10/2014

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Tweebruggenplein - Kapellestraat - Drapstraat)

Gemeenteraad

22/10/2014

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking - Sint-Renilde)

Gemeenteraad

22/10/2014

28/01/2016

02/02/2016

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Gemeenteraad

22/10/2014

11/12/2014

22/10/2014

Retributie kinderbegraafplaatsen (leveren en plaatsen van vlinders in de vlinderboom en naamplaatjes op urnenpaddestoel)

Gemeenteraad

22/10/2014

17/11/2014

12/11/2014

Retributie inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Gemeenteraad

22/10/2014

01/01/2015

12/11/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Posthoornstraat)

Gemeenteraad

10/09/2014

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Zuybroeck)

Gemeenteraad

10/09/2014

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Dorp - Sint-Martensommegangstraat - Burgemeester Lemmensstraat)

Gemeenteraad

10/09/2014

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Veldstraat - Zwaarveld - Achterthof - Gasmeterstraat - Kleinbroekstraat)

Gemeenteraad

10/09/2014

28/01/2016

02/02/2016

Reglement tijdelijke privatisering openbaar domein

Gemeenteraad

10/09/2014

16/09/2014

21/09/2014

Gemeentelijke uitleendienst (retributie)

Gemeenteraad

10/09/2014

16/09/2014

21/09/2014

Retributiereglement gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

10/09/2014

16/09/2014

21/09/2014

Gemeentepersoneel - goedkeuring Track-and-Tracereglement

Gemeenteraad

18/06/2014

28/01/2016

02/02/2016

Reglement subsidiëring jeugdhuizen

Gemeenteraad

18/06/2014

26/06/2014

01/07/2014

Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster

Gemeenteraad

18/06/2014

26/06/2014

01/07/2014

Gemeentelijk reglement gemeentelijke administratieve sancties

Gemeenteraad

18/06/2014

26/06/2014

01/07/2014

Schoolreglement academies

Gemeenteraad

18/06/2014

26/06/2014

01/07/2014

Schoolreglement gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen Moerzeke

Gemeenteraad

28/05/2014

17/06/2014 

22/06/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Damstraat - Hospitaalstraat - Strijderslaan - Damstraat - Slangstraat)

Gemeenteraad

30/04/2014

28/01/2016

02/02/2016

Reglement starterspremie

Gemeenteraad

30/04/2014

10/06/2014

01/05/2014

Subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties bij woningen

Gemeenteraad

26/03/2014

10/06/2014

01/01/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (aanvulling wegmarkering en parkeerverbod)

Gemeenteraad

26/03/2014

18/04/2014

01/05/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (aanvulling oversteekplaats voetgangers)

Gemeenteraad

26/03/2014

18/04/2014

01/05/2014

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking Achterthof - De Ring)

 Gemeenteraad

26/03/2014

18/04/2014

01/05/2014

Retributie gemeentelijke sportcentra

Gemeenteraad

26/03/2014

08/04/2014

08/04/2014

Reglement winkelgevelrenovatie

Gemeenteraad

26/03/2014

27/03/2014

01/04/2014

Reglement renovatie handelspanden

Gemeenteraad

26/03/2014

27/03/2014

01/04/2014

Verordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeenteraad

26/03/2014

27/03/2014

01/04/2014

Reglement subsidiëring jeugd- en jongerenbewegingen - aanpassing

Gemeenteraad

19/02/2014

28/01/2016

01/03/2014

Gemeentelijke uitleendienst (reglement)

Gemeenteraad

19/02/2014

28/01/2016

02/02/2016

Gemeentelijke uitleendienst (retributie)

Gemeenteraad

19/02/2014

26/02/2014

03/03/2014

Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

Gemeenteraad

19/02/2014

20/02/2014

25/02/2014

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Gemeenteraad

29/01/2014

07/02/2014

29/01/2014