Een Belgisch reisdocument voor niet-Belgen is een reisdocument (officieel reisdocument voor vreemdelingen), in de vorm van een paspoortboekje, dat door de Belgische Staat wordt afgegeven om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor een verblijfskaart niet volstaat.

Geldigheid

Het reisdocument is 2 jaar geldig.

Je doet er goed aan om de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen (vereiste documenten en geldigheidsduur). Je kan ook inlichtingen bekomen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

 • Er is geen enkele twijfel mogelijk over je identiteit, nationaliteit en verblijfsstatuut.
 • Je geniet in België van verblijfsrecht van onbepaalde duur.
 • Je kan geen nationaal paspoort of (nood)reisdocument krijgen via de bevoegde autoriteiten in het buitenland of ambassade.
 • Je bent niet het voorwerp van een gerechtelijke of wettelijke vrijheidsbeperkende maatregel.

Procedure

 • Je meldt je persoonlijk aan bij Team burgerzaken, eventueel vergezeld van het kind waarover je het ouderlijk gezag hebt.
 • Bij de aanvraag kan je een mobiel nummer of e-mailadres achterlaten zodat je verwittigd wordt wanneer het paspoort klaar is.
 • Wanneer je dringend een reisdocument nodig hebt, kan je het in spoedprocedure aanvragen.

Indien je niet het statuut van vluchteling of staatloze hebt, dien je eerst een aanvraag te richten aan de Directie Reis- en Identiteitsdocumenten - Dienst C2.2 Individuele Dossiers en Nationale Regelgeving van de FOD Buitenlandse Zaken volgens de werkwijze die op de website van Buitenlandse Zaken staat.

Meebrengen

 • Een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)
 • Je verblijfskaart
 • Je vorig (vervallen) reisdocument
 • Indien je niet het statuut van vluchteling of staatloze hebt: het geschreven akkoord, niet ouder dan 2 weken, van de FOD Buitenlandse Zaken voor de afgifte van een reisdocument.

Bedrag

 • Tot 18 jaar: € 53,00
 • Spoedprocedure tot 18 jaar: € 228,00
 • Vanaf 18 jaar: € 73,00
 • Spoedprocedure vanaf 18 jaar: € 248,00

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina