Online aanvragen

Een reistoelating voor minderjarigen of ouderlijke machtiging is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het kind alleen reist of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s). Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

  • Je kan het formulier vooraf invullen of je als ouder of voogd aanbieden bij Team burgerzaken.
  • Team burgerzaken wettigt de handtekening van de ouder of voogd.
  • Je krijgt het formulier onmiddellijk mee.
  • Je kan het formulier online aanvragen mits je je aanmeldt met je identiteitskaart en pincode of met Itsme. Je ontvangt dan het formulier volledig gewettigd terug in je e-mailbox. Opgelet: Vooraleer je het document meegeeft met (de begeleider van) je kind, dien je dit document als ouder af te drukken en met een pen te ondertekenen in het daartoe bestemde vak.

Meebrengen

  • Identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
  • Reisgegevens: data, land van bestemming en begeleiders (sportclub, school, derden, …)

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina