De Diftar restafvalzak is de gele reglementaire vuilniszak met groene opdruk die je als inwoner van de gemeente Hamme moet gebruiken om je restafval (gewoon huisvuil) mee te geven met de ophaalwagen van de intercommunale Verko.

Sommige mensen hebben nog oudere restafvalzakken zoals gele restafvalzakken met zwarte opdruk of bruine restafvalzakken. Deze mogen nog gebruikt worden, maar dan moet er een compensatiesticker opgekleefd worden. Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot een van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de afvalophaling aan huis of op het recyclagepark worden ingezameld.

Verkrijgbaar bij

 • gemeentehuis Hamme (Team financiën)
 • tal van handelszaken

Bedrag

 • € 17,50 voor een rol Diftar restafvalzakken van 60 liter (10 zakken per rol)
 • € 18,00 voor een rol Diftar restafvalzakken van 30 liter (20 zakken per rol)
 • € 0,50 voor een Diftar compensatiesticker voor een restafvalzak van 60 liter
 • € 0,28 voor een Diftar compensatiesticker voor een restafvalzak van 30 liter

Uitzonderingen

Het lokaal bestuur geeft een bepaalde hoeveelheid gratis restafvalzakken aan personen die tot een van de volgende categorieën behoren:

 • Personen die incontinent zijn en nierdialysepatiënten:
  20 restafvalzakken van 60 liter
  (incontinentie moet aangetoond worden door een getuigschrift van het ziekenfonds)
 • Gezinshoofd, inwoner van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar, per kind geboren t.e.m. 2022 in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar:
  20 restafvalzakken van 60 liter. Kinderen geboren vanaf 2023 krijgen deze restafvalzakken bij het afhalen van het geboortegeschenk. Huis van het Kind: geboortegeschenk - Hamme

Deel deze pagina