Dit is een retributie op het gebruik van de diensten van de gemeentelijke academies:

 • Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans wordt afgekort als GAMWD
 • Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst wordt afgekort als GABK

De retributie verschuldigd door de persoon die van de diensten gebruik maakt.

Bedrag

 

leerlingen in GAMWD en GABK

 

tarieven van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

 

leerlingen in de GAMWD en GABK vanaf 1 februari

 

2/3 van de tarieven van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

 

initiatie instrument

 

177,00 euro voor het eerste trimester

177,00 euro voor tweede trimester

100,00 euro voor het derde trimester

 

 

 

muziekinitiatie (kinder- of kleutermuziek) ingericht vanaf een minimum van 12 leerlingen

 

 

per schooljaar (eind september- eind mei):

 

88,00 euro

voor inschrijving na datum

inschrijving in januari:

66,00 euro

 

inschrijving in februari:

59,00 euro

 

inschrijving in maart:

51,00 euro

 

inschrijving in april:

44,00 euro

 

inschrijving in mei:

36,00 euro

 

inschrijving in juni:

28,00 euro

 

inschrijving in juli:

88,00 euro

 

inschrijving in augustus:

88,00 euro

 

inschrijving in september:

88,00 euro

 

inschrijving in oktober:

88,00 euro

 

inschrijving in november:

81,00 euro

 

inschrijving in december:

73,00 euro

Inschrijvingsgelden

 • Voor leerlingen, ingeschreven in de GAMWD en GABK:
  de door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden.
 • Voor leerlingen, ingeschreven in de GAMWD en GABK vanaf 1 februari:
  2/3 van de door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden.
 • Inschrijving in de intitiatie instrument per trimester:
  • 1ste trimester: € 177,00
  • 2de trimester: € 177,00
  • 3de trimester: € 100,00
 • Inschrijving in de muziekinitiatie (kinder- en kleutermuziek)
  • per schooljaar (eind september - eind mei): € 88,00
  • voor inschrijving na datum:
   • bij inschrijving in januari: € 66,00
   • bij inschrijving in februari: € 59,00
   • bij inschrijving in maart: € 51,00
   • bij inschrijving in april: € 44,00
   • bij inschrijving in mei: € 36,00
   • bij inschrijving in juni: € 28,00
   • bij inschrijving in juli: € 88,00
   • bij inschrijving in augustus: € 88,00
   • bij inschrijving in september: € 88,00
   • bij inschrijving in oktober: € 88,00
   • bij inschrijving in november: € 81,00
   • bij inschrijving in december: € 73,00

De houder van een OK-pas betaalt ¾ van de inschrijvingsgelden en de houder van een OK-jongerenpas betaalt ½ van de inschrijvingsgelden.

Huurgeld instrumenten

 • per schooljaar per instrument: € 41,00 (+ € 88,00 waarborg)
 • met OK-pas per schooljaar per instrument: € 21,00 (+ € 88,00 waarborg)

Reproduceren van partituren en kopiëren van boeken

 • € 4,00

Regelgeving

Inschrijvingsgelden worden enkel terugbetaald indien geen enkele les werd gevolgd en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor dient de leerling uiterlijk op 31 oktober van het betreffende schooljaar, een gemotiveerd schrijven (brief of mail) t.a.v. van het college van burgemeester en schepenen, aan het secretariaat van de academie te bezorgen.

Deel deze pagina