Dit is een retributie voor huis-aan-huis of op afroep ingezamelde huishoudelijke of vergelijkbare bedrijfsmatige afvalstoffen:

 • inzamelen en verwijderen van huisvuil/restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval
 • inzamelen en verwijderen van grofvuil
 • inzamelen en recycleren van GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar        
 • inzamelen en recycleren van plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
 • terbeschikkingstellen en ophalen van afvaleilanden

Deze retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de verschillende dienstverleningen door of in opdracht van de gemeente.

Bedrag

Huisvuil/restafval

 • € 1,75 per zak van 60 liter of € 17,50 per rol
 • € 0,90 per zak van 30 liter of € 18,00 per rol

Grofvuil

 • € 25,00 per aanbieding

GFT-afval

 • € 0,75 per aanbieding van rolcontainer van 120 liter
 • € 0,25 per aanbieding van container van 40 liter
 • € 1,50 per aanbieding van rolcontainer van 240 liter

PMD

 • € 0,12 per zak of € 2,40 per rol

Afvaleilanden

 • restafval: € 6,00 per container
 • GFT-afval: € 6,00 per container
 • transport: € 30,00 per afvaleiland
 • PMD, glas, papier en karton: geen retributie

Uitzonderingen

Er is geen retributie voor de huis-aan-huisophaling van papier en karton, gemengde metalen en snoeihout volgens de afvalkalender.

Deel deze pagina