Het lokaal bestuur verleent een toelage onder de vorm van gratis restafvalzakken aan:

  1. inwoners van de gemeente met getuigschrift incontinentie van het ziekenfonds
    (1 rol van 10 restafvalzakken van 60 liter per dienstjaar)
  2. gezinshoofden, inwoners van de gemeente voor elk kind geboren in het jaar voorafgaand aan het dienstjaar
    (eenmalig 2 rollen van 10 restafvalzakken van 60 liter)
  3. nierdialysepatiënten, met thuisverzorging, inwoners van de gemeente, met doktersattest
    (1 rol van 10 restafvalzakken van 60 liter per dienstjaar)

Groep 2 wordt automatisch toegekend. Bij groep 1 en 3 gebeurt de toekenning op basis van een attest, eenmalig in te dienen ter attentie van Team financiën van het lokaal bestuur van Hamme. Dit attest dient opnieuw ingediend te worden als toestand wijzigt.

Deel deze pagina