Dit is een retributie voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur van het jeugdcentrum Den Appel, Kaaiplein 36.

Bedrag

Repititieruimte 23 m2

  • enkel groepen: € 4,00 per repititieblok van 3 u. (waarborg: € 50,00)
  • enkel voor individuele muzikanten: € 1,50 per u. (waarborg: € 50,00)

Bergruimte 2,30 m2

  • € 10,00 per maand (waarborg: € 50,00)

Danszaal

  • gemeentebestuur/-diensten, gemeentelijke instellingen en adviesraden: gratis (geen waarborg)
  • erkende socio-culturele verenigingen: € 5,00 per u. (geen waarborg)
  • instellingen zonder winstoogmerk gevestigd in Hamme: € 15,00 per u. (waarborg: € 100,00)
  • instellingen met winstoogmerk en privé-personen gevestigd in Hamme: € 25,00 per u. (waarborg: € 100,00)
  • instellingen en privé-personen van buiten de gemeente: € 50,00 per u. (waarborg: € 100,00)

De waarborg wordt vrijgegeven als geen onregelmatigheden of beschadigingen aan de danszaal en de toiletten worden vastgesteld na controle door Team jeugd.

Deel deze pagina