Dit is een retributie die geldt in basisschool De Dobbelsteen (Vredestraat 1) en kleuterschool Ondersteboven (Kaaiplein 29 en Boteraard 4) voor:

 • abonnementen
 • drankjes
 • fruit in het project “Tutti-Frutti” (enkel in basisschool “De Dobbelsteen)
 • middag-, voor- en naschoolse opvang
 • nieuwjaarsbrieven
 • T-shirts
 • uitstappen
 • warme maaltijden (enkel te verkrijgen in basisschool “De Dobbelsteen)
 • zeeklassen
 • zwembeurten, zwemmutsen en zwembrevetten

Deze retributie is verschuldigd via maandelijkse facturen door:

 • diegene die de leerling heeft ingeschreven in de school
 • diegene die overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind
 • niet genoten activiteiten worden op voorlegging van een doktersattest terugbetaald door het gemeentebestuur van Hamme > attest te bezorgen aan de schooldirectie

Bedrag

 • warme maaltijden
  • kleuter: € 2,80
  • lager: € 3,00
  • personeel: € 4,10
  • soep: € 0,35
 • middagtoezicht tijdens het eten: € 0,50
 • voor- en naschoolse opvang (prijs per begonnen half uur): € 1,00
 • schoolzwemmen
  • inkom kleuter met eigen vervoer: max. € 1,30 per beurt
  • inkom 3de kleuterklas + vervoer: max. € 20,00 per schooljaar
  • inkom lager onderwijs + busvervoer (1ste leerjaar: vervoers = gratis): max. € 50,00 per schooljaar
  • zwembrevet: € 2,00 per stuk
 • schoolreis + vervoer kleuter
  • GBS De Dobbelsteen: max. € 15,00
  • GKS Ondersteboven: max. € 10,00
  • leeruitstap lager: max. € 10,00
  • schoolreis lager: max. € 25,00
  • zeeklassen 6de leerjaar: € 190,00 per leerling ineens of 5 afkortingen van € 39,00
  • film/toneel: max. € 5,00
  • Wuitensmarsen: max. € 2,00
 • abonnement Averbode kleuter Dopido/Dokadi: € 35,00 per schooljaar
 • abonnement Leesknuffel: € 37,00 per schooljaar
 • abonnement Leesbeestje: € 21,00 per schooljaar
 • abonnement Averbode lager: € 37,00 per schooljaar
 • abonnement Leeskriebel (lager): € 28,00 per schooljaar
 • kerstboek/paasboek/vakantieboek: max. € 13,00 per boek
 • nieuwjaarsbrief: € 0,50 per stuk
 • T-shirt: € 9,00 per stuk
 • Vakantieblaadjes: max. € 9,00 (onder voorbehoud)
 • Fruit in project Tutti Frutti (enkel GBS De Dobbelsteen): max. € 4,00 per schooljaar

Uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd in uitzonderingsgevallen en mits een grondig gemotiveerd sociaal verslag af te wijken van de tarieven. Deze afwijking geldt slechts voor de duur van één schooljaar. Het totaalbedrag van deze afwijkingen wordt jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd ter bekrachtiging, samen met de totaalopbrengst van de retributie.

Een onbetaalde retributie geeft, na het verstrijken van de betalingstermijnen, aanleiding tot een dwangbevel zoals bepaald in het Gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.

Deel deze pagina