Dit is een retributie voor de inning en aanmaning van openstaande niet-fiscale ontvangsten.

De invordering van portkosten voor openstaande fiscale ontvangsten is bij wet/decreet geregeld en komt daardoor niet in een retributieregelement (artikel 298 §2 WIB + verwijzingsregel van artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008).

Bedrag

Inningsprocedure en tarief

  • De betalingstermijn voor niet-fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen.
  • Eerste aanmaning, na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Deze aanmaning is kosteloos.
  • Tweede en ook laatste aangetekende waarschuwing, na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste aanmaning, met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Hiervoor worden € 15,00 euro port- en administratiekosten aangerekend.
  • Na het verstrijken van de termijn van de laatste aangetekende aanmaning volgt een dwangbevel overgemaakt bij deurwaardersexploot. De kosten hiervan moeten betaald worden aan de deurwaarder.

Uitzonderingen

Bij gedeeltelijke betaling worden eerst de invorderingskosten aangezuiverd, pas daarna de openstaande niet-fiscale ontvangst (in hoofdsom).

Regelgeving

De invordering van de hoofdsom en de invorderingskosten van de niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten gebeurt bij dwangbevel volgens de wetsbepalingen van de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

Deel deze pagina