Dit is een retributie op het ontstoppen van rioleringen buiten het openbaar domein. De demontage van sanitaire toestellen behoort niet tot deze dienstverlening. De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Procedure

Voor de aanvraag van een ontstopping neem je rechtstreeks contact op met Team openbaar domein op het telefoonnummer 052 25 89 00.

Bedrag

  • interventies < 60 minuten: € 85,00 (forfaitair)
  • interventies > 60 minuten: € 85,00 (forfaitair) + supplement van € 35,00 per bijkomend begonnen uur.

Deel deze pagina