Dit is een retributie geheven voor het gebruik van materiaal en diensten van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Bedrag

 • jaarlijks inschrijvingsgeld: gratis
 • lezerspasje: gratis (duplicaat bij verlies: € 1,50)
 • reserveringen: € 0,60 (portkosten verzendingsbrief inbegrepen)
 • IBL: € 1,25 voor uitleningen via andere openbare bibliotheken
 • internet: gebruik is gratis bij afgifte van lenerspas aan de balie

Uitleenvergoeding en boeteregeling

 • jeugdboeken/-tijdschriften
  • aantal max. ontlening per keer: 10 (a)
  • uitleentermijn: 3 weken
  • uitleenvergoeding: € 0,00
  • boetes per uitlening: € 0,20 per dag (b)(c)
  • aantal verlengingen (indien niet door andere lezers aangevraagd): 1
 • boeken/tijdschriften volwassenen
  • aantal max. ontlening per keer: 10 (a)
  • uitleentermijn: 3 weken
  • uitleenvergoeding: € 0,00
  • boetes per uitlening: € 0,20 per dag (b)(c)
  • aantal verlengingen (indien niet door andere lezers aangevraagd): 1
 • CD's
  • aantal max. ontlening per keer: 5 (a)
  • uitleentermijn: 3 weken
  • uitleenvergoeding: € 0,00
  • boetes per uitlening: € 0,20 per dag (b)(c)
  • aantal verlengingen (indien niet door andere lezers aangevraagd): 1
 • CD-roms
  • aantal max. ontlening per keer: 5 (a)
  • uitleentermijn: 3 weken
  • uitleenvergoeding: € 0,00
  • boetes per uitlening: € 0,20 per dag (b)(c)
  • aantal verlengingen (indien niet door andere lezers aangevraagd): 1
 • DVD's
  • aantal max. ontlening per keer: 5 (a)
  • uitleentermijn: 3 weken
  • uitleenvergoeding: € 0,00
  • boetes per uitlening: € 0,20 per dag (b)(c)
  • aantal verlengingen (indien niet door andere lezers aangevraagd):1

(a) Aantal werken of AVM-materialen dat tegelijkertijd op je lenerspas kan ontleend worden: beperkt tot 10 boeken, 5 tijdschriften en 5 AVM-materialen (waarvan max. 2 CD-roms).

(b) Indien de openstaande boete oploopt tot meer dan € 6,20 of langer dan 3 maanden openstaat, zal je geen gebruik meer mogen maken van de diensten van de openbare bibliotheek.

(c) Tot maximaal 8 maal de boetetermijn per week.

Kopiëren en printen

 • A4 zwart-wit: € 0,15 per pagina
 • A3 zwart-wit: € 0,25 per pagina
 • A4 kleur: € 1,20 per pagina
 • A3 kleur: € 2,50 per pagina

Kopiëren kan enkel door gebruik van een kopiekaart die te koop wordt aangeboden aan de balie van de bibliotheek: 1 kopiekaart kost € 2,00.

Rappel

 • Bij het niet tijdig terugbrengen van de ontleende materialen stuurt de bibliotheek tot 3 maningen.
 • Na het overschrijden van de termijn van de 3de maning krijg je een factuur en dien je de volledige kostprijs van de ontleende materialen, de openstaande boete en de administratiekosten te betalen.
 • De teruggave van de verschillende goederen is dan niet meer mogelijk.
 • Bij beschadiging of verlies van ontleende werken of materialen moet je de kostprijs van het werk of materiaal betalen, verhoogd met de bindkosten of andere kosten. Het beschadigde werk blijft eigendom van de bibliotheek
 • Scholen die gebruik maken van de schoolboxen betalen bij verlies enkel de kostprijs van het ontleende materiaal.

Deel deze pagina