Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone

Dit is een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Ze is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig of door de titularis van de nummerplaat.

Retributieverordering op het betalend parkeren

Dit is een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar het parkeren toegelaten is en waar het gebruik van parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is. Ze is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig of door de titularis van de nummerplaat.

Bedrag

Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone

 • gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden
 • een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is

Retributieverordening op het betalend parkeren

Tussen 9.00 u. en 18.00 u., uitgezonderd zon-en wettelijke feestdagen:

 • 15 min.: gratis met ticket
 • 30 min.: € 0,50
 • 60 min.: € 1,00
 • volledige dag: € 25,00 (forfaitair bedrag)

Uitzonderingen

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.

Regelgeving

Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone

 • De gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit van het voertuig.
 • Is de parkeerduur niet aangeduid met de parkeerschijf, is er gekozen voor het forfaitaire tarief.
 • De aangestelde van de gemeente brengt een uitnodiging tot betaling van de retributie aan op de voorruit van het voertuig.

Retributieverordening op het betalend parkeren

 • De retributie is verschuldigd van zodra het voertuig geparkeerd is en is betaalbaar door invoer in de parkeerautomaat.
 • De gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van het ticket van de parkeerautomaat achter de voorruit van het voertuig.
 • Is de parkeerduur niet aangeduid met het parkeerticket, is er gekozen voor het forfaitaire tarief.
 • De aangestelde van de gemeente brengt een uitnodiging tot betaling van de retributie aan op de voorruit van het voertuig.

Deel deze pagina