Dit is een retributie op het gebruik van verkeerssignalisatie door particulieren voor:

  • het opstellen van een verhuiswagen
  • het parkeren van een ceremoniewagen
  • het plaatsen van een afzetcontainer voor een beperkte tijd

Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager op het moment van de aanvraag en dient contant betaald te worden tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Bedrag

  • € 10,00 voor 2 signalisatieborden
  • waarborg: € 110,00 voor 2 signalisatieborden

Regelgeving

De maximum ontleentermijn bedraagt zeven kalenderdagen en kan niet verlengd worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt een tarief aangerekend van € 25,00 per begonnen dag en dit met een maximum van € 110,00.

Deel deze pagina