Dit is een retributie voor deelname aan acties georganiseerd door Team jeugd en/of de jeugdraad. Ze is verschuldigd door de gebruiker/deelnemer aan deze activiteiten.

Bedrag

 • boysnight: € 3,00 per toegang
 • buitenspeeldag: gratis
 • chips € 0,50 per consumptie
 • dag van de jeugdbeweging: gratis
 • girlsnight: € 3,00 per toegang
 • kindercarnavalhappening: € 2,00 per toegang
 • M.E.G.A.-project: gratis
 • niet-alcoholische dranken: € 1,50 per consumptie
 • toegang en consumptie voor niet-omschreven gemeentelijke acties/activiteiten voor kinderen en jongeren: tarief wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op basis van de kostprijs van de actie/activiteit
 • vervoershulp aan erkende jeugdwerkinitiatieven binnen de gevraagde laad- en lostijd: gratis
 • vervoershulp aan erkende jeugdwerkinitiatieven buiten de gevraagde laad- en lostijd: € 50,00 per bijkomend uur

Deel deze pagina